Beleggen van 0 tot 99 jaar

Jongeren hebben een heel leven voor zich en kunnen beleggen op zeer lange termijn. Wie de pensioenleeftijd nadert, focust veeleer op het behoud van zijn vermogen. Beleggers doen er dus goed aan hun strategie aan te passen aan hun leeftijd. Hoe gaat u het beste te werk?

Er staat geen leeftijd op beleggen. Maar het is raadzaam dat u uw beleggingsstrategie aanpast aan de levensfase waarin u zich bevindt. Bent u jong, dan hebt u nog een heel leven voor u en kunt u het zich veroorloven te beleggen op zeer lange termijn. Nadert u uw pensioen, dan zal u veeleer focussen op het behoud van uw kapitaal of op een rente-uitkering die uw pensioen aanvult.

In dit artikel zetten we op een rijtje hoe u uw beleggingen het beste afstemt op uw leeftijd. We maken een onderscheid tussen vier leeftijdscategorieën. De eerste fase is die tussen 0 tot 25 jaar. Jongeren zijn nog niet in het actieve leven gestapt en hebben dus geen inkomsten. Hun vermogen is vaak afkomstig van ouders of grootouders die hun kinderen of kleinkinderen een duwtje in de rug willen geven. Actieve jonge mensen tussen 25 tot 40 jaar bekommeren zich nog niet om hun pensioen en geven meer geld uit dan wat ze verdienen. Het is de leeftijd dat mensen een huis kopen, trouwen en kinderen krijgen.

Tussen 40 tot 65 jaar komen ze in de derde levensfase. In die periode hebben ze een stabiel professioneel leven. Ze bereiden zich voor op hun pensioen, dat stilaan nadert. Hun kinderen verlaten geleidelijk het ouderlijke huis en hun woning is bijna afbetaald. Vanaf 65 jaar vergaren mensen geen kapitaal meer, maar willen ze optimaal profiteren van hun vermogen. Tegelijk bewaren ze een appeltje voor de dorst.

0-25 jaar Een heel leven voor zich

Tot hun vijfentwintigste bouwen jongeren langzaam maar zeker een bescheiden kapitaal op met gespaard zakgeld, verjaardagscadeaus of geld dat ze met Kerstmis of Nieuwjaar krijgen. Vaak leggen ouders elk jaar een bedrag bij om hun spaargeld te doen aangroeien.

In eerste instantie is het raadzaam een spaarrekening te openen. Zo’n rekening is geen belegging op zich, maar ze maakt het mogelijk het spaargeld te verzamelen en het te doen renderen, totdat de som voldoende groot is om over te stappen naar een rendabelere belegging. Babyrekeningen of jongerenrekeningen zijn vaak interessanter dan klassieke spaarrekeningen. Om jonge klanten aan zich te binden, bieden veel banken aantrekkelijke voorwaarden aan. De gulste rekening heeft een rendement van 2,75 procent (basisrente plus getrouwheidspremie). De gemiddelde rente ligt rond de 1,50 procent (zie tabel De rendabelste babyrekeningen).

Zodra op de spaarrekening 1000 euro staat, kunt u een eerste belegging overwegen. Aangezien jongeren kunnen beleggen op heel lange termijn, is het raadzaam dat ze hun beleggingsportefeuille vooral richten op aandelen. Over een lange periode leveren die meer op dan vastrentende producten, vooral in een context van lage rentevoeten. Een ideaal gespreide beleggingsportefeuille met een beleggingshorizon van minstens tien jaar bestaat uit 20 procent aandelen uit de opkomende landen, 40 procent Europese aandelen, 30 procent Amerikaanse aandelen en 10 procent hoogrentende obligaties, bij voorkeur uit de opkomende landen.

Om een optimale diversificatie te garanderen, raden we aan de voorkeur te geven aan beleggingsfondsen. In de tabel Favoriete fondsen vindt u een overzicht van aandelenfondsen die de voorbije jaren een regelmatig rendement hebben gerealiseerd.

25 tot 40 jaar Een vermogen opbouwen

De levensfase tussen 25 en 40 jaar is bepalend voor de opbouw van uw vermogen. U hebt in die periode hoge kosten, maar het blijft mogelijk – en het is zelfs wenselijk – dat u tegelijk een beleggingsportefeuille opbouwt. Het is raadzaam dat u zeker een deel van uw vermogen belegt op lange termijn. Het andere deel investeert u het beste in liquidere producten die rechtstreeks toegankelijk zijn als u geld nodig hebt, bijvoorbeeld om een woning te kopen.

We adviseren een gemengde portefeuille, waarvan de helft bestaat uit langetermijnbeleggingen: 25 procent Europese aandelen, 15 procent Amerikaanse aandelen en 10 procent aandelen uit de opkomende landen. Ook daar kunt u opteren voor fondsen. De andere helft belegt u op korte termijn met 40 procent obligaties met een korte looptijd en 10 procent aandelen met een hoog dividend. Dividendaandelen met een defensieve inslag verdienen de voorkeur. Op de beurs van Brussel vindt u enkele pareltjes, zoals de vastgoedbevak Cofinimmo of Elia, de beheerder van het elektriciteitsnetwerk. Belgacom kan een goed alternatief zijn, maar na de sterke koersstijging van deze zomer raden we het aandeel alleen aan na een correctie.

Als u obligaties koopt, moet u dezelfde voorzichtigheid aan de dag leggen als bij de aankoop van aandelen. Anders dan weleens wordt gedacht, zijn obligaties niet risicoloos. Als u een obligatie voortijdig – dat wil zeggen: voor de vervaldag – zou moeten verkopen, bestaat de kans dat u uw inzet niet volledig kunt recupereren. De obligatiekoersen schommelen van dag tot dag, afhankelijk van de rente-evolutie op de markt. Als de rentevoeten stijgen nadat u een bepaalde obligatie hebt gekocht, daalt de koers van uw obligatie.

Om de risico’s te beperken, kunt u uw obligatieaankopen het beste spreiden in de tijd en opteren voor stukken met verschillende vervaldagen. Gezien de lage rentes is het raadzaam te beleggen op korte termijn. Zo vermijdt u dat u tien jaar lang vastzit aan een obligatie met een laag rendement.

40 tot 65 jaar De rechte lijn naar het pensioen

Mensen bereiden zich het beste een leven lang voor op hun pensioen. Als u pas na uw zestigste begint te denken aan pensioensparen om uw levensstandaard te behouden nadat u bent gestopt met werken, hebt u de boot gemist. Alleen rekenen op uw wettelijk pensioen is heel riskant, want de vergrijzings- en de pensioenproblemen zijn nog lang niet opgelost.

Profiteer optimaal van de fiscale stimuli om te sparen voor uw pensioen (zie kader Uw pensioen vergt voorbereiding). Om zich optimaal voor te bereiden op uw pensioen, is het verstandig het deel van uw portefeuille dat op lange termijn is belegd, te verhogen. Een vastgoedbelegging is de beste keuze, als u daar de middelen voor hebt. Daarmee verzekert u zich van huurinkomsten, op voorwaarde dat de investering volledig is afbetaald op uw vijfenzestigste.

De ideale beleggingsportefeuille voor de leeftijdsfase tussen 40 en 65 jaar bestaat uit 20 procent vastgoed, 30 procent Europese aandelen, 15 procent aandelen uit de opkomende landen, 15 procent Amerikaanse aandelen en 20 procent aandelen met een hoog dividend. Het deel vastgoed trekt u het beste stelselmatig op naarmate u de pensioenleeftijd nadert.

U hoeft niet te opteren voor fysiek vastgoed, u kunt ook beleggen in papieren vastgoed via fondsen of vastgoedbevaks zoals Cofinimmo, Befimmo en Aedifica (zie tabel Favoriete Belgische dividendaandelen).

Na 65 jaar Genieten van een zorgeloze oude dag

Uw pensioen is de periode waarin u het vermogen dat u jarenlang bij elkaar hebt gespaard, nodig hebt om uw wettelijk pensioen aan te vullen. U opteert daarom het beste voor veeleer defensieve beleggingen die regelmatige inkomsten genereren. De standaardportefeuille van 65-plussers bestaat daarom voor 25 procent uit dividendaandelen en voor 75 procent uit obligaties.

Als u met pensioen bent, is ook het moment aangebroken om uw successie voor te bereiden en een deel van uw vermogen door te geven aan uw kinderen. Schenkingsrechten zijn minder duur dan successierechten. Vraag advies aan uw notaris.

KARINE HUET

Na uw pensionering opteert u het beste voor defensieve beleggingen die regelmatige inkomsten genereren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content