Beleggen in Europa

CASH. Hoe zou u het fonds Europe Rendement in enkele woorden omschrijven?

PHILIPPE LECOQ. Dit fonds is geschikt als hoeksteen voor een portefeuille met een perspectief van vijf jaar. Het wordt beheerd voor een vermogensbenadering, met als belangrijkste doel het kapitaal behouden door middel van een dubbele strategie. Enerzijds is er de selectie van rendementsaandelen, van bedrijven met een sterke visibiliteit en waarvan de winstuitkeringen hoger dan gemiddeld zijn. Dat luik speelt bij een dalende markt de rol van schokdemper. Anderzijds is er de selectie van ondergewaardeerde aandelen om de portefeuille op sectorvlak te diversifiëren en om in goede tijden zoveel mogelijk van de stijgingen op de beurzen mee te pikken. Dat luik zorgt bij een stijgende markt voor de prestaties. Die tijdloze strategie zorgt voor resultaten die beter zijn dan die van de indices: wat we niet winnen in periodes van sterke stijging, kunnen we recupereren in periodes van daling (red.: uit de gegevens van Morningstar blijkt dat de jaarprestaties van het fonds op vijf en tien jaar positief zijn).

Europa is de enige regio waarvan Edmond de Rotschild Asset Management recent de allocatie verhoogde voor de drie risicoprofielen – van ‘Vermogen’ tot ‘Groei’. Bent u gezien de huidige woelige context in Europa toch niet een beetje ongerust?

LECOQ. De situatie is complex: enerzijds moet Europa besparingsplannen doorvoeren, met de nodige risico’s voor de groei en anderzijds zouden we de euro willen zien dalen omdat de economie – en de export in het bijzonder – daar voordeel bij heeft. Het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen die twee elementen. Er is een gebrek aan harmonie en coördinatie in de beslissingen tussen de Europese landen onderling. We hadden in elk geval wel verwacht dat de groei in de eurozone de komende jaren laag zou zijn, maar als de euro verder daalt, is dat goed nieuws. Wij zijn dus niet al te pessimistisch, zoals ook blijkt uit onze huidige positie in liquiditeiten van slechts 5 %. Ons beheer van cash is binnen dit fonds zeer actief: die positie schommelt tussen 5 en 20 % naargelang van de marktomstandigheden. Het huidige lage niveau geeft weer dat wij vinden dat er weliswaar onzekerheden zijn, maar dat de waarderingen zo goedkoop zijn, met name voor gediversifieerde en defensieve largecaps, dat meer liquiditeiten aan de kant houden weinig zin zou hebben.

Welke activaspreiding houdt u op dit ogenblik aan?

LECOQ. Ongeveer 35 % van het fonds is belegd in traditionele rendementsaandelen van telecombedrijven, nutsbedrijven en grote oliegroepen. Maar de eerste twee sectoren hebben op dit moment de wind niet echt in de zeilen. De besparingsplannen doen vrezen voor een belastingverhoging en telecomspelers en nutsbedrijven hebben vooral plaatselijke klanten, die door zulke verhogingen getroffen zullen worden.

Daarnaast is 35 % van het fonds gewijd aan ondergewaardeerde aandelen. Dat valueluik bestond vorig jaar vooral uit spelers die erg cyclisch zijn, maar die nu correct gewaardeerd zijn. We zijn dan ook uit dat segment gestapt, in het voordeel van aandelen waarvan de groei waarschijnlijker is en die de markt al ongeveer een jaar links laat liggen. Het gaat om aandelen uit de agro-voedingsindustrie, grootdistributie en technologie.

Het fonds bevat ook 10 % financiële aandelen, maar alleen van verzekeraars, zoals Zurich Financial. Geen banken. Op dit ogenblik kan je vanuit een rendementsvisie geen belegging in banken doen: de zichtbaarheid is niet groot genoeg wat de groei en de regulering betreft. Bovendien is de kans groot dat veel banken geen winst in de vorm van een dividend zullen kunnen uitkeren, want ze moeten hun solvabiliteitsratio’s verbeteren.

Ten slotte is 15 % van het kapitaal belegd in cyclische industriële aandelen die geselecteerd worden volgens zeer strenge fundamentele criteria: een lage schuldgraad, een solide balans, kwaliteitsactiva, marktleiderschap enzovoort. Die aandelen zouden moeten kunnen profiteren van een toenemende export en een lagere euro.

Geografisch gezien, zijn grote landen als Duitsland uiteraard goed vertegenwoordigd, maar ook België vinden we in de portefeuille terug, net als het minder bekende Scandinavië.

LECOQ. Voor België waarderen we vooral de rendementsaandelen, zoals Belgacom en Mobistar. Voor Finland hebben we een mix van industriële aandelen die op de export gericht zijn, zoals Metso, een specialist in uitrusting voor papierfabrikanten en voor de mijnindustrie; en van rendementsaandelen zoals Fortum, een producent van elektriciteit, en Sampo, de leider op het vlak van verzekeringen in Noord-Europa.

> europe rendement (isin-code: FR0010588681)

> beheerders

Philippe Lecoq

– Anthony Penel

– Edmond de Rothschild

van Asset Management

Door Béatrice Denis

“De kans is groot dat veel banken geen winst in de vorm van een dividend zullen kunnen uitkeren.”

Philippe Lecoq

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content