BEGROTINGSCONTROLE

Stijgende inkomsten uit vennootschappen

Tijdens begrotingscontroles duiken traditioneel positieve cijfers van fiscale inkomsten op. Zo zijn de totale belastingontvangsten het eerste trimester van ’96 in vergelijking met vorig jaar gestegen van 441,27 naar 471,11 miljard frank (+6,8 %), aldus een mededeling van Financieminister Philippe Maystadt. Ook maakte Edgard Van Vreckem, administrateur-generaal van de belastingen, eind vorige maand bekend dat de incohiering van de vennootschapsbelasting op drie jaar tijd toenam van 190 naar 280 miljard frank (+47 %).

Dit betekent evenwel niet dat de schatkist tussen aanslagjaar ’93 en ’96 zo’n 90 miljard frank meer binnenrijft. Immers, diezelfde periode is het bedrag van de betwiste aanslagen (particulieren + ondernemingen) met 55 % omhooggegaan van 164 naar 257 miljard frank (vooral coördinatiecentra). Ronald Tiebout, tax partner van Price Waterhouse : “Die meeropbrengsten zijn telkens op additionele aanslagen van de fiscus gebaseerd. Achteraf vallen de inkomsten tegen, omdat belastingplichtigen bezwaar aantekenen en geregeld gelijk krijgen. Feit is wel dat de agressiviteit van de controleurs, gekoppeld aan de anti-ontwijkingsmaatregel, tot een psychose bij de vennootschappen heeft geleid, zodat deze voorzichtiger worden.”

Volgens Van Vreckem blijven de belastinginkomsten stijgen, ondanks de zwakke economische groei : “Dat bewijst dat de verscherpte controles van onze diensten resultaten opleveren. Zo zijn in de inkomstenbelastingen de aan te zuiveren aanslagen al meer dan één jaar vervallen op 12 maanden tijd opgelopen van 201 naar 257 miljard frank eind ’95. Ook blijkt dat de voorafbetalingen tijdens het eerste kwartaal van ’96 met 17 % zijn gestegen in vergelijking met die van vorig jaar.” Dit betekent geëxtrapoleerd naar jaarbasis op basis van de cijfers van ’95 (178 miljard frank) zo’n 30 miljard frank meer inkomsten. Een welkom geschenk voor de belabberde staatsfinanciën.

Deze benadering houdt wel geen rekening met de gevolgen van de loonmatiging en de verminderde afschrijvingen, die de fiscale opbrengsten verhogen, maar de sociale-zekerheidsbijdragen verminderen. Van Vreckem geeft toe dat de administratie nog niet beschikt over gedetailleerde statistieken, maar dat aan die opsplitsing wordt gewerkt. Ook wijst hij op de noodzaak van een nieuw antifraudeplan 2000 om vooral de rendementsdaling in de sociale bijdragen en BTW op te vangen.

In de eerste plaats vraagt Van Vreckem een snelle hervorming van de fiscale procedure, die nu bij de Raad van State ter advies ligt. Vervolgens stelt hij het gebruik van kasregisters en een sluitende reglementering voor de geautomatiseerde boekhoudingen voor. Tenslotte denkt hij aan de geleidelijke afbouw van de forfaitaire taxaties, de intensifiëring van de internationale samenwerking en het statuut van officier van gerechtelijke politie voor de gedetacheerde belastingambtenaren naar Justitie.

EDGARD VAN VRECKEM (ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN DE BELASTINGEN) Strijd tegen fiscale fraude levert resultaten op.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content