Begeleiding van fraudeslachtoffers

Ook kmo’s worden met fraude geconfronteerd. Daarom heeft het advocatenkantoor Everest een kenniscentrum opgericht, dat alle invalshoeken van het fenomeen onder de loep neemt. “Dit fraudeplatform staat zowel slachtoffers als daders van fraude bij”, zegt initiatiefnemer Stijn De Meulenaer. Samen met zijn collega Michel Maus, professor fiscaal strafrecht aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB), pakt de docent forensic accounting van de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS) fraudedossiers multidisciplinair aan. Het fraudeplatform van Everest telt vier medewerkers op een totaal van 36 advocaten.

De Meulenaer: “In de complexe samenleving van vandaag neemt de kans op fraude toe. De gevolgen voor de betrokken personen zijn groot. Om ongelukken tot een minimum te beperken, brengt Everest de risico’s in kaart. Ook controleert het advocatenkantoor de strafrechtelijke gevaren bij overnames. Voorts onderzoeken we de mogelijkheid tot het herstel van de geleden schade. Volgens het Hof van Cassatie heeft ieder slachtoffer van fraude immers recht op een vergoeding. Als advocaat kunnen wij een collectieve vordering voor de afhandeling van massaschade instellen. Zo verdedigen wij de rechten van gedupeerde beleggers in producten van Lehman Brothers bij Citibank. Bovendien vallen wij niet onder de meldingsplicht van het nieuwe wetsontwerp op het private onderzoek. Dat biedt de clientèle meer privacy.”

Ten slotte mikt Everest op overheidsopdrachten. In Angelsaksische landen doet de fiscus nu al een beroep op privébedrijven om zware fraude aan te pakken. Zo woedt in Duitsland de discussie of de lokale minister van Financiën tegen betaling van 2,5 miljoen euro een gestolen cd met informatie over Zwitserse bankrekeninghouders mag aankopen. Didier Reynders (MR) heeft al zijn interesse getoond. “België zou echter eerst moeten nagaan of het zich bij gebruik van deze gegevens niet bezondigt aan heling. Zelfs als de overheid erin slaagt om op basis van de verkregen informatie gemiste belastingschulden te innen, rijst de vraag of die gelden legaal kunnen worden aangewend zonder zich schuldig te maken aan witwassen.”

Ondertussen bevestigt het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 25 februari 2010 dat fiscale fraude strafrechtelijk niet meer kan verjaren, zolang de betwiste belastingen nog niet zijn betaald en de valse stukken nog een nuttig effect hebben. Maus: “Zo heeft de rechtbank vermeden dat de regering een blamage oploopt in haar grote fraudedossiers, zoals KB Lux.”

E.P.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content