Altijd nummer één of twee

Roel Van Espen medewerker Trends

Hewlett-Packard is met een omzet van 127 miljard dollar het grootste IT-bedrijf ter wereld. De Belgische vestiging blinkt op verschillende manieren uit, waaronder marktaandeel en toegevoegde waarde.

Het gaat goed met HP Belgium: het marktaandeel van de Belgische afdeling kent een sterkere groei dan het gemiddelde van de hele Hewlett-Packard-groep. Die is vandaag actief in 170 landen en stelt wereldwijd 320.000 mensen tewerk. HP Belgium is goed voor 2600 werknemers, van wie er 1400 in het hoofdkantoor in Diegem werken. “Het voorbije jaar hebben we zo’n tweehonderd extra mensen aangeworven”, zegt Eric Van Bael, algemeen directeur van HP Belux. “Bijna de helft van hen werd ingeschakeld op onze helpdesk in Mechelen. De anderen werden gerekruteerd voor de ontwikkeling en het onderhoud van onze applicaties, maar ook ter versterking van ons verkoopteam. Momenteel hebben we nog altijd zeventig openstaande vacatures, waarvan vijfentwintig voor pas afgestudeerden.”

Sommige HP-producten – zoals servers en inkjetprinters – hebben in België een marktaandeel van ongeveer 50 procent. “We zijn sowieso het nummer één of twee in álle segmenten van onze portfolio”, zegt Van Bael. “In de ICT-sector hebben we de meest brede en diepe portefeuille aan producten en diensten. Doorgedreven innovatie ligt aan de basis hiervan.”

Trend zet door

2011 was volgens Eric Van Bael een prima jaar. “Ons marktaandeel is blijven groeien”, zegt hij. “Dat hebben we enerzijds te danken aan onze medewerkers: een mix van jonge dynamische nieuwkomers en mensen met ervaring en diepgang. Daarnaast speelt onze focus op klantentevredenheid en kwaliteit een essentiële rol. En ook ons partnermodel ligt aan de basis van het Belgische succes: ongeveer de helft van onze omzet wordt gegenereerd door een uitgebreid en soepel draaiend netwerk van channel partners.”

HP Belgium genereerde in 2010 de meeste toegevoegde waarde in Vlaams-Brabant. “Ongeveer 40 procent van onze omzet komt uit diensten”, verduidelijkt Van Bael. “Het gaat vooral om een combinatie van projecten, outsourcing en maintenance voor het beheer van infrastructuur, netwerken en applicaties. Deze dienstenpoot is goed voor meer dan 80 procent van onze Belgische werkgelegenheid. Dat hoge percentage diensten weegt uiteraard zwaar in de ratio ’toegevoegde waarde’. HP heeft in België geen eigen productie of opslag van goederen: daaraan zijn dus ook geen directe lokale kosten verbonden.”

Sterker door recessie

En wat brengt 2012? Eric Van Bael is ervan overtuigd dat een krimpende markt wellicht zal leiden tot een verdere stijging van het HP-marktaandeel. “Uit het verleden weten we dat we meestal sterker uit een recessie komen dan onze concurrenten”, zegt hij. “Bovendien zorgt de veranderende markt constant voor nieuwe opportuniteiten. Denk maar aan cloudcomputing, e-printing, de lancering van Windows 8 en de introductie van onze revolutionaire laptop Ultrabook. Ten slotte stellen we vast dat steeds meer klanten op zoek gaan naar een innoverende partner die hun bedrijf efficiënt en wendbaar kan maken. HP heeft de technische troeven en het menselijke talent in huis om hen daarbij te helpen.”

ROEL VAN ESPEN

Partner Content