Als boren niet meer helpt

Ook tandartsen hebben wel eens te maken met agressieve patiënten. Crime Control leert hoe je met dergelijke onverlaten moet omgaan.

De patiënt – een professionele acteur – stapt binnen bij de vrouwelijke dokter en begint een spelletje seksuele intimidatie. De arts reageert afwijzend, maar de patiënt geeft niet op: “Wat is uw probleem, iedereen kent toch uw reputatie.” De arts is volledig uit het lood geslagen. Hoe pak je zo iemand aan?

Kris Van Limbergen kent het antwoord. Hij was directeur van het Departement Preventie op het ministerie van Binnenlandse Zaken toen hij met een aantal collega-criminologen Crime Control opzette. Dit Leuvense bedrijf leert bijvoorbeeld winkeliers en dokters hoe ze met agressieve klanten moeten omgaan. Er kan geen twijfel over de noodzaak van deze cursussen bestaan. “Tussen 1995 en 1998 is de geweldscriminaliteit met 42% gestegen,” zegt Van Limbergen. Hij stelt momenteel twaalf mensen tewerk, onder wie vier voltijdse trainers.

Een groot deel van de training is gericht op het leren vermijden van agressief gedrag. “Het voorkomen van problemen valt onder de noemer security awareness. De ene groep is daar meer gevoelig voor dan de andere. Zo moet ik nog altijd de eerste dokter tegenkomen die zijn wagen goed afsluit.”

Een ander pakket is performance improvement: het werken aan attitudes in riskante situaties. Daarbij behoren de rollenspelen die Crime Control voor bijvoorbeeld artsen opzet. De dokters worden voor die trainingen uitgenodigd door geneesmiddelenproducent Aventis.

Daarnaast is Crime Control bezig met loss reduction: hoe beperk je het verlies in geval van interne fraude, winkeldiefstallen, afpersing, overvallen… De grote winkelketens – C&A onder andere – zijn hiervoor een belangrijke klant. Maar ook baliepersoneel, stadswachten, politiepersoneel, belastingcontroleurs en OCMW-medewerkers kennen het probleem. Bij wijze van oefening confronteert Crime Control zijn klanten rechtstreeks met mogelijke problemen. Ze plegen zelf diefstallen, omzeilen procedures, gebruiken vals geld, plegen agressie… Een heerlijk vak, zeg nu zelf.

Van Limbergen ziet een duidelijk onderscheid tussen zijn bedrijf en andere die zich met de veiligheidsproblematiek bezighouden. “Wij werken met criminologen. Het gaat niet om een fysieke training, zoals bij tal van veiligheidsbureaus het geval is. Bij ons gaat het meer om psychologische weerbaarheid.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content