Velux mobiliseert toeleveranciers om CO2-uitstoot te verminderen

SABINE PAUQUAY “Als je langer wacht met die transitie, zal je gewoon meer betalen.” © National
Dirk Vandenberghe freelancejournalist en podcastmaker

Om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen, maakt de dakramenfabrikant Velux ook afspraken met zijn toeleveranciers. “We hebben jarenlang van het milieu geprofiteerd. Het is nu tijd om iets terug te doen voor het klimaat.”

Zoals veel andere bedrijven heeft ook Velux zijn CO2-uitstoot onder loep genomen. In 2019 bleek uit een wetenschappelijke meting dat slechts 6 procent van de emissie die vrijkwam door de productie van dakramen afkomstig was van Velux zelf en 94 procent van zijn toeleveranciers. Dat komt doordat de productie van glas en aluminium energie-intensief is, verduidelijkt communicatieverantwoordelijke Sabine Pauquay, die ook verantwoordelijk is voor de klimaat- en duurzaamheidsstrategie in de Belgische afdeling. Bij Velux in België werken 85 mensen, wereldwijd heeft de groep 10.000 personeelsleden.

Velux is vooral actief in Europa, met kleinere activiteiten in de Verenigde Staten en China. Het is een Deense groep met hoofdzetel in Hørsholm, in de buurt van Kopenhagen, die nog altijd in handen is van de stichtende familie Rasmussen, nazaten van de ingenieur Villum Kann Rasmussen, die in 1941 het dakraam bedacht waarin in de jaren zestig een ventilatiesysteem werd geïntegreerd. De meeste aandelen zijn in handen van stichtingen die zijn verbonden aan Velux. Zo is er een stichting voor wetenschappelijk onderzoek, een voor duurzame ontwikkeling en een voor hulp aan medewerkers.

Rasmussen was een pionier in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap toen die term nog moest worden uitgevonden. Elke nationale groep steunt ook lokale maatschappelijke projecten. Zo heeft Velux België overeenkomsten met Natagora en Natuurpunt, en financierde de groep een herbebossingsproject in Maldegem en de uitbreiding van het natuurgebied Grand Rieu nabij Saint-Ghislain in Henegouwen.

Nul emissie

“De nadruk ligt de laatste jaren op inspanningen om het klimaat te verbeteren. Tussen 2007 en 2020 hebben we onze CO2-uitstoot met 59 procent kunnen terugdringen. Sinds 2020 volgen we een nieuwe strategie, waarbij we tegen 2030 nul emissie nastreven. Dat gebeurt onder meer in samenwerking met de Franse groep Schneider Electric, waarbij de nadruk ligt op de omschakeling naar hernieuwbare energie”, zegt Pauquay. “Het doel is tegen volgend jaar alleen nog hernieuwbare energie te gebruiken en tegen 2030 onze eigen CO2-uitstoot tot nul terug te dringen.”

Maar de grootste inspanning moet dus gebeuren door de leveranciers. Velux wil de uitstoot van broeikasgassen voor de hele productieketen met de helft verminderen tegen 2030. “Wij zijn ervan overtuigd dat we nog een tiental jaar hebben om de situatie te keren. Onze strategie ligt helemaal in de lijn van de klimaatakkoorden van Parijs, die mikken op een opwarming van de aarde met maximaal 1,5 graden tegen eind deze eeuw”, zegt Pauquay. Het bedrijf investeert 135 miljoen euro in de duurzaamheidsstrategie.

Kleine klant

Om de uitstoot van toeleveranciers te meten gebruikte Velux science-based targets, een wetenschappelijke methode die ook wordt gehanteerd door de Belgian Alliance for Climate Action (BACA), een initiatief van het WWF en The Shift, een samenwerkingsverband van bedrijven en organisaties om de omslag naar een duurzame economie te maken. “Velux is een van onze partners die volop inzetten op het beperken van de uitstoot van broeikasgassen in de hele productieketen, niet alleen in het eigen bedrijf. Zij zijn daarin een voorloper en een inspiratiebron voor andere ondernemingen”, zegt Sofie Pierreux van The Shift.

Het doel is tegen volgend jaar alleen nog hernieuwbare energie te gebruiken en tegen 2030 onze CO2-uitstoot tot nul terug te dringen

De eigen uitstoot doen dalen ging nog relatief eenvoudig, maar de indirecte uitstoot doen afnemen is veel moeilijker, erkent Pauquay: “Voor de productie van aluminium en glas is veel energie nodig. Wij zijn met onze toeleveranciers om de tafel gaan zitten. We willen het volume van het materiaal doen afnemen en minder energie verbruiken, maar dezelfde kwaliteit behouden. We zijn gaan kijken welke leveranciers dat kunnen. Onze specialisten begeleiden die productverandering”, zegt Pauquay.

Velux werkt voor de productie van aluminium samen met het Noorse Hydro Norsk en het Amerikaanse Novelis. “Dat zijn wereldspelers, waar wij slechts een kleine klant zijn. Daarom is het moeilijk een impact op de sector te hebben. Onze leveranciers kunnen bijvoorbeeld wel meer recycleren, maar ze moeten een markt vinden voor dat gerecycleerd materiaal en er moet voor worden betaald.”

Lange termijn

Velux vond de oplossing in het sluiten van partnerschappen, waarin concrete langetermijnafspraken worden gemaakt. “Een deel van de onzekerheid die met de transitie gepaard gaat, wordt opgevangen door te werken op lange termijn. Zo kunnen we onze partners overtuigen om te investeren in hernieuwbare energie. Het wordt dan een gedeelde inspanning en een gedeelde ervaring. Onze managers staan klaar met advies voor bedrijven, maar ze zijn er ook van overtuigd dat op lange termijn iedereen zo zal werken. Daarom is het beter om een voorloper te zijn. Als je langer wacht met die transitie, zal je gewoon meer betalen.”

Pauquay meent dat het voor Velux makkelijker is, omdat het bedrijf niet beursgenoteerd is. “Wij hoeven geen kwartaalresultaten voor te leggen en kunnen werken op lange termijn.” Het is zeker niet zo dat Velux de samenwerking opzegt als een leverancier problemen heeft met de transitie. “Voor de houten ramen werken we samen met meerdere kleine producenten uit Frankrijk”, zegt Pauquay. “We weten dat ze nog niet honderd procent voldoen aan onze procedures, maar we vinden het belangrijk in dialoog te blijven en stappen te zetten. In je eentje kun je het klimaatprobleem niet oplossen, iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. Het zal alleen lukken door dat soort partnerschappen op lange termijn. Daarom hebben we ook eerst de focus gelegd op aluminium, omdat daar de meeste winst valt te boeken. De volgende stap zijn de glasproducenten.”

Trends selecteert grensverleggende thema’s en verhalen. Velux verdient het label omdat het samen met zijn toelevarnciers streeft naar een nuluitstoot.

Het verleden repareren

“Sinds onze oprichting hebben we natuurlijk al heel wat CO2 uitgestoten. Dat willen we op de een of andere manier repareren”, zegt Sabine Pauquay van Velux België. “Wij werken samen met het WWF aan de ontwikkeling en de uitvoering van bosprojecten om waardevolle bossen in koolstofrijke en biodiversiteitsrijke omgevingen te beschermen en te herstellen. Momenteel loopt zo’n project in Oeganda. De redenering is dat we jarenlang van het milieu hebben geprofiteerd en dat het nu tijd is om iets terug te doen voor het klimaat. Tegen 2041, als de groep honderd jaar bestaat, wil Velux door deze actie het equivalent van de historische koolstofvoetafdruk van de hele groep hebben opgevangen door dit soort bosprojecten.”

Partner Content