Video | Z-Nieuws

Vlaamse regering mist deadline voor energie-steunpakket

De Vlaamse regering is er niet in geslaagd een akkoord te sluiten over de begroting. Daardoor wordt – voor het eerst ooit – de jaarlijkse, traditionele septemberverklaring uitgesteld. Er is dus ook nog geen duidelijkheid over de Vlaamse energiesteun aan bedrijven en gezinnen. Dit weekend zou er nochtans al een consensus geweest zijn over premies aan bedrijven, ten belope van 25 tot 35 procent van hun meerkost voor energie. De nieuwe deadline voor de septemberverklaring is donderdagnamiddag.

Partner Content