Z-Life Sciences: Wetenschappelijk onderzoek voor een duurzamere landbouw 02/11/22

De landbouwsector staat voor grote uitdagingen, zoals het beperken van de opbrengstverliezen tijdens langdurige periodes van droogte. Zeker in ontwikkelingslanden, waar de voedselzekerheid niet gegarandeerd is, is dit en probleem. Om deze landen beter tegen de klimaatverandering te wapenen werd door VIB een specifiek programma opgezet. Het zoekt bijvoorbeeld naar bananenvarianten die beter aangepast zijn aan de klimaatverandering.