Z-Life Sciences: Nieuwe infrastructuur versterkt biotech ecosysteem 15/06/22

VIB opende in 2021 een nieuwe agro-incubator in Nevele. Daarmee wil het een unieke kantoor- en lab-omgeving creëren voor startende bedrijven die werken aan duurzamere landbouw en voedselproductie. De infrastructuur past in de visie van VIB om de biotech sector in Vlaanderen verder te versterken.