Z-Innovation VUB Tech Transfer: Green Energy Park Zellik 11/02/21

Hernieuwbare energiebronnen en verspreide energie-opslagsystemen worden hoe langer, hoe meer belangrijk voor ons energiesysteem. Die evolutie biedt kansen voor bedrijven om te innoveren en nieuwe jobs te creëren. Eén van de proeftuinen die hieraan gewijd is, is het Green Energy Park in Zellik, een initiatief van VUB en UZ Brussel. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen er terecht om hun innovatie te testen in een levensechte omgeving.