Video | Z-Water

Z-Water: Groenblauw peil helpt woning en tuin klimaatrobuust te maken 21/09/21

Er is een omvattend beleid nodig om de gevolgen van klimaatverandering onder controle te houden. Eén van de oplossingen om beter om te gaan met waterbeheersing en hittestress ligt in zogenaamde ‘groenblauwe’ maatregelen. Daarom heeft het kennisplatform Vlario samen met de Vlaamse Confederatie Bouw en het Departement Omgeving een online toepassing uitgewerkt voor het berekenen van het groenblauw peil.