Video | Z-Water

Z-Water: Bouwsector maakt werk van duurzame ontwikkeling 28/09/21

Milieubewust bouwen is een hoeksteen van een duurzame toekomst. Steden zijn zich hier steeds meer van bewust en zetten initiatieven op om stadsprojecten en bedrijvenzones op een toekomstgerichte manier te ontwikkelen. Met het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken realiseert de stad Gent een nieuwe wijk, gebaseerd op ecologische principes.