Z-Healthcare: voorbeeld van een geïntegreerde zorgketen 14/04/21

De komst van ziekenhuisnetwerken is slechts een eerste stap in de richting van geïntegreerde zorg. Alle schakels en diensten in de zorg zullen nog verder op elkaar worden afgestemd, en het ziekenhuis zal daar een centrale rol in spelen. Het AZ Glorieux in Ronse is een voorbeeld van zo’n goed werkende zorgketen waarin diverse actoren actief zijn.