Z-Healthcare: Knelpunten bij huishospitalisatie 14/12/2022

Het voorbije decennium werden in ons land verschillende pilootprojecten opgezet rond thuishospitalisatie. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil het systeem nu verder uitbreiden. Maar om thuishospitalisatie op een grotere schaal uit te rollen, zijn er nog wel een reeks knelpunten. Het kan immers over complexe zorg gaan, die een multidisciplinaire aanpak vraagt, met betrokkenheid van: specialisten, huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers, de thuiszorgdiensten, enzovoort. De Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs bracht betrokkenen uit de sector rond de tafel.