Z-Healthcare 19/04/23

Patiënten met een langdurige psychiatrische aandoening vereisen gespecialiseerde zorg en begeleiding op maat. Dat is waar het nieuwe zorgmodel crustatieve zorg een antwoord op wil bieden. In deze aflevering getuigen twee zorgverleners over hun ervaringen met EPPA-patiënten: Ivy Vandercloot van het psychiatrisch ziekenhuis Bethanië en Jonathan Sandyck van het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge.