Zo vraag je een teruggave van betaalde registratierechten

© iStock

Wist je dat het mogelijk is om eerder betaalde registratierechten op een aangekochte woning terug te vragen indien je deze woning binnen de twee jaar opnieuw verkoopt?

Als je een onroerend goed koopt, moet je registratierechten betalen. In Vlaanderen is het ‘normale’ recht 10%; in Brussel en Wallonië betaal je 12,5%.

Wederverkoop

Om een teruggave van de oorspronkelijk betaalde registratierechten te kunnen krijgen, moeten twee voorwaarden worden vervuld.

Eerst en vooral moet de eerste koop bij notariële akte zijn opgesteld en moet onderworpen geweest zijn aan het ‘volle’ tarief van 12,5% (in het Waalse en het Brusselse gewest) of 10% (in het Vlaamse gewest). Je kan dus geen registratierechten terug vragen als je een woning, die je hebt gekocht aan het verlaagd registratierecht van 6% (in het Waalse gewest) of 5% (in het Waalse gewest) voor een ‘bescheiden woning’, terug verkoopt binnen de 2 jaar.

Ook de tweede koop moet bij authentieke akte gebeuren en moet geschieden door de oorspronkelijke verkrijger. De wederverkoop moet niet noodzakelijk aanleiding geven tot een heffing van 12,5% of 10%. De wederverkoop onder het tarief van ‘klein beschrijf’ – 6% in het Vlaams gewest en 5% in het Waals gewest – is dus mogelijk.

Termijn van twee jaren

Zo vraag je een teruggave van betaalde registratierechten

Verkoop je een onroerend goed binnen de twee jaar, dan kan je 60% in het Vlaams en Waals gewest en 36% in het Brussels gewest van de betaalde registratierechten terug betaald krijgen.

De termijn van twee jaar loopt vanaf de datum van de authentieke aankoopakte tot aan de datum van de authentieke akte van wederverkoop. De datum van het compromis is niet van belang. Als je dreigt de datum te overschrijden, kan men er altijd voor zorgen dat het compromis bij wederverkoop geregistreerd wordt en dus zo een authentieke akte wordt.

Teruggave vragen

Je moet de teruggave van registratierechten vragen aan de ontvanger van registratierechten van de plaats waar de eerste aankoop is gebeurd en dit in een ‘met redenen omkleed aangetekend verzoekschrift’.

Het is ook mogelijk – en eigenlijk is dit veel handiger – om het teruggaveverzoek rechtstreeks in de akte van wederverkoop te laten opnemen. De originele akte, de zogenaamde minuut, wordt dan door de notaris ter registratie aangeboden. De fiscus krijgt zo automatisch kennis van het verzoek tot teruggave.

Op welk bedrag?

Het is een misverstand te denken dat de teruggave steeds berekend wordt op basis van de oorspronkelijk betaalde registratierechten. Als je weder verkoopt voor een lager bedrag dan je zelf oorspronkelijk betaalde, dan zal de teruggave worden berekend op deze lagere wederverkoopprijs.

Stel, je kocht een woning voor 200.000 euro en je betaalde 20.000 euro – in het Vlaams gewest – of 25.000 euro – in het Waals en in het Brussels gewest – registratierechten. Verkoop je een jaar later deze woning terug voor 180.000 euro, dan krijg je slechts 60% van 18.000 euro – namelijk 10% van 180.000 euro in Vlaams gewest – of 60% van 22.500 euro – namelijk 12,5% van 180.000 euro – in Waals gewest terug. In het Brussels gewest krijgt u 36% van 22.500 euro terug.(JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content