Wie beveiligt, bespaart

Met vrij eenvoudige ingrepen kan uw woning beter beveiligd worden tegen brand of inbraak. Om die preventie te stimuleren, heeft de federale regering sinds nieuwjaar nog meer belastingvermindering te geef.

Eigenaars of huurders kunnen voor het beveiligen van hun woning tegen inbraak of brand al enkele jaren een fiscale tegemoetkoming krijgen, maar sinds 1 januari is die nog aanzienlijk verhoogd. U hebt recht op een vermindering van uw belastingen met de helft van het bedrag dat u hebt uitgegeven om uw woning te beveiligen, met een maximum van 690 euro per woning. Dat geldt wel enkel voor privéwoningen. Beroepsmatig gebruikte gebouwen komen niet in aanmerking. Voor inbraakpreventie kunt u rekenen op deze fiscale stimuli voor het plaatsen van een alarmsysteem of een camerasysteem, maar ook van zogenaamde ‘inbraakvertragende gevelelementen’, zoals specifiek inbraakwerend glas, gepantserde deuren en beveiligingssystemen (veiligheidssloten- en grendels) voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

Voor u dergelijke investeringen doet, is het wel raadzaam om advies in te winnen. Zo heeft elke politiezone tegenwoordig een ’technopreventieadviseur’ (TPA), die gratis bij u op bezoek kan komen om in te schatten welke maatregelen in uw specifieke situatie nuttig zijn. Hoofdinspecteur Jean-Pierre Van Der Donck is TPA bij de Gentse politie, en hij benadrukt vooral dat alarmsystemen, die mensen vaak een veilig gevoel geven, geen ultieme oplossing zijn. ‘Wij raden mensen altijd eerst aan om organisatorische maatregelen te nemen, die niks kosten’, zegt Van Der Donck. ‘Gebruik al je sloten, en zorg dat je niks waardevols in huis hebt bijvoorbeeld. En denk na over hoe je inbrekers, vaak onbewust, de gelegenheid geeft om met je spullen aan de haal te gaan. Als je elke dag voor je naar je werk vertrekt een raam openzet om te verluchten, dan heeft het geen zin om een alarmcentrale te installeren. Daarna bekijken we de mogelijke bouwkundige oplossingen. Is uw voordeur geen verbeterde binnendeur bijvoorbeeld, en zijn de sloten wel goed geplaatst? Dat is het advies: voldoende sloten, en goed geplaatste.

Pas als je daar allemaal over hebt nagedacht en maatregelen hebt genomen, kan men eventueel technologische systemen zoals een alarm overwegen’, aldus Van Der Donck. De expert stipt ook aan dat om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering, de ingrepen moeten gebeuren door een erkende installateur. ‘Dat betekent dat hij zeker geregistreerd moet zijn, een erkenning moet hebben en ook schriftelijk op de factuur moet garanderen dat alles naar beroepsnormen geplaatst is.’

Als het gaat om het beveiligen van uw woning tegen brand ten slotte, dan kunt u een belastingvermindering krijgen voor de plaatsing van waterblussers of polyvalente poederblussers van 6 kg, en voor de plaatsing van deuren met een brandweerstand van een halfuur.

Thomas Verbeke

In samenwerking met Moneytalk

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content