Wie beslist over werken aan de gemene delen van een appartement?

© Getty Images/iStockphoto
Jan Roodhooft Advocaat

Als appartementseigenaar zou je willen dat de inkom- en trappenhal geschilderd wordt. Of je zou een aantal energiebesparende werken willen laten uitvoeren. Kan je daarover alleen beslissen?

Als je werken wil laten doen in je eigen appartement, kan je dat (enkele uitzonderingen niet te na gesproken) zelf beslissen. Voor de gemene delen kan je dat niet. Daar moet je rekening houden met de andere eigenaars.

De algemene vergadering beslist

Om tot een verbouwing van de gemene delen te kunnen overgaan moet de algemene vergadering dat beslissen met een 3/4de meerderheid van stemmen. De syndicus kan op zijn beurt alleen beslissen over kleine herstellingen aan de gemene delen en over dringende ingrepen om schade te vermijden. Ben je voorstander van bepaalde verbouwingen aan de gemene delen van het gebouw, vraag dan aan de syndicus om dit onderwerp op de agenda van de algemene vergadering te zetten.

Je bent het niet eens

Als de algemene vergadering tegen de verbouwingen stemt kan je deze beslissing aanvechten bij de vrederechter. De vrederechter kan je eventueel machtigen om dringende en noodzakelijke werken te laten doen op kosten van de gemeenschap.

Zijn de werken niet dringend en noodzakelijk maar alleen maar nuttig, dan kan je je door de vrederechter laten machtigen om ze op je eigen kosten uit te voeren als de algemene vergadering zich zonder reden verzet.

Wie betaalt de rekening?

De kosten van de werken aan de gemene delen worden verdeeld onder de mede-eigenaars. Dat gebeurt meestal in functie van de aandelen die elke kavel (appartement, kelder, garage) krijgt in de gemene delen. De eigenaar van een kleiner en minder waardevol appartement moet in principe dan ook minder betalen in deze kosten dan de eigenaar van een groter appartement binnen het gebouw.

Hoe de verdeling concreet gebeurt vind je terug in het reglement van mede-eigendom. Voor de betaling kunnen eventueel gelden uit het reservefonds gebruikt worden.

Partner Content