Werken met een geregistreerd aannemer of niet?

© iStock

Om de fiscale voordelen te genieten voor de werken aan woning, moet je niet per se beroep doen op een geregistreerde aannemer. Heeft het dan geen enkele zin meer om een geregistreerde aannemer onder de arm te nemen?

Jaren geleden heeft de Belgische overheid de registratieprocedure voor aannemers ingevoerd om zwartwerk in de bouw tegen te gaan. De registratie is een soort kwaliteitslabel dat te kennen geeft dat een aannemer voldoet aan de voorwaarden om zijn beroep uit te oefenen en dat hij zijn fiscale en sociale verplichtingen nakomt.

Strijdig met vrij verkeer van diensten

De Belgische registratieplicht van aannemers is altijd een doorn in het oog geweest van het Europees Hof van Justitie. Reeds in 2006 oordeelde dit Hof dat de Belgische registratieprocedure in strijd was met het vrije verkeer van diensten. De registratieplicht maakt het buitenlandse bouwonderneming immers moeilijker om in België te concurreren met de Belgische aannemers.

Verlaagd btw-tarief

Werken met een geregistreerd aannemer of niet?

Een Koninklijk Besluit van 2 juni 2010, dat op 7 juni 2010 is verschenen in het Belgisch Staatsblad, heeft de voorwaarde geschrapt dat voor ‘werken in onroerende staat’ een beroep moet worden gedaan op een geregistreerde aannemer, om aanspraak te kunnen maken op de verlaagde btw-tarieven

Het gaat meer bepaald over de volgende tarieven:

  • het verlaagde btw-tarief van 6 % voor bepaalde werken aan privéwoningen die minstens vijf jaar oud zijn;
  • het verlaagde btw-tarief van 6 % voor de afbraak en de heropbouw van woningen in bepaalde stadsgebieden;
  • het verlaagde btw-tarief van 6 % voor bepaalde werken aan privéwoningen en woningcomplexen voor gehandicapten, aansluitend bij het sociaal beleid;
  • het verlaagde btw-tarief van 12 % voor bepaalde werken aan privéwoningen en woningcomplexen van OCMW’s en intercommunales, aansluitend bij het sociaal beleid.

Let wel, er is nog altijd een factuur met btw nodig om recht te hebben op het verlaagde tarief. Maar die factuur mag sinds juni 2010 worden uitgereikt door een gewone aannemer; de voorwaarde van de registratie valt dus weg. De doe-het-zelver die zelf materiaal koopt, moet daarop nog altijd 21% btw afdragen.

Belastingvermindering

Vanaf 1 januari 2011 is het niet meer nodig dat jouw aannemer een registratienummer heeft om te kunnen genieten van volgende fiscale voordelen;

  • de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen (bijvoorbeeld isolatie dak);
  • de belastingvermindering voor beveiliging van een woning tegen inbraak of brand;
  • de belastingvermindering voor de vernieuwing van woningen die tegen een redelijke huurprijs worden verhuurd;
  • de belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning gelegen in een ‘zone voor positief grootstedelijk beleid’;
  • de investeringsaftrek voor de beveiliging van beroepslokalen.

Registratie overbodig?

Werken met een geregistreerd aannemer of niet?

Heeft het dan helemaal geen zin meer om te werken met een geregistreerde aannemer? Neen, door te werken met een geregistreerde aannemer heb je als bouwheer de garantie dat die zijn fiscale en sociale verplichtingen nakomt.

Je vermindert daardoor het risico dat hij tijdens de uitvoering van de werken failliet gaat. Je kan op verschillende manieren nagaan of een aannemer al dan niet geregistreerd is. Regelmatig publiceert het Belgische Staatsblad een lijst met geregistreerde aannemers. Op het nummer 02 572 57 57 van de Federale Overheidsdienst Economie, die bereikbaar is tussen 8 en 17 uur, kan je navragen of een aannemer een registratie heeft.

Conclusie

Ons advies is een beroep te doen op een goede aannemer die geregistreerd is. Win informatie in bij andere mensen die in het verleden met een bepaalde aannemer hebben gewerkt.

Een goede aannemer is een vakman die goede referenties heeft, die advies geeft en vanaf het begin van de werken uitleg verschaft; niet alleen over de technische kanten van de werken, maar ook over aspecten zoals het toepasselijke btw-tarief, de fiscale voordelen en de subsidies waar je eventueel recht op hebt.

Een goede aannemer is niet altijd de goedkoopste: kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs. Maar je doet er goed aan om met de aannemer duidelijke afspraken te maken over de prijs en de uitvoeringstermijn van de werken. Dat gebeurt beter schriftelijk, zodat u later iets hebt om op terug te vallen als er discussies ontstaan (JS).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content