Wat blijft er over van de woonbonus?

© iStock

Wie na 1 januari 2015 leent om een eigen en enige woning te kopen of te (ver)bouwen, zal minder leningslasten fiscaal in mindering kunnen brengen.

Wie nog van de gunstige oude woonbonus wilt genieten, moet de leningsakte ten laatste op 31 december 2014 hebben afgesloten. Daarvoor is het nu te laat want de notarissen hebben meer tijd nodig om de akte nog tegen die datum te verlijden.

De oude woonbonus

Wie na 1 januari 2005 en vóór 31 december 2014 een hypothecaire lening heeft afgesloten voor de eigen en enige woning, kan genieten van de woonbonus. Dit betekent dat je als mede-eigenaar en/of mede-ontlener de kapitaalaflossingen, de interesten en de premies van de schuldsaldoverzekering fiscaal kunt aftrekken voor maximaal 2280 euro.

In de eerste 10 jaar van de lening wordt het basisbedrag van 2280 euro verhoogd met 760 euro. Die verhoging valt weg vanaf het jaar dat je een tweede woning verwerft. Heb je 3 of meer kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar dat je de lening hebt afgesloten, wordt het basisbedrag in de eerste 10 jaar nog eens verhoogd met 80 euro.

Als je bijvoorbeeld samen met je partner geleend hebt om een eigen en enige woning te kopen of te (ver)bouwen, dan is de maximale aftrek in de eerste 10 jaar gelijk aan 6080 euro (2280 + 760, maal 2) of zelfs 6240 euro (2280 + 760 + 80, maal 2). Je realiseert daardoor een effectieve belastingbesparing van maximaal 50% _ plus uitgespaarde gemeentebelasting _ van deze bedragen. Hou er wel rekening mee dat deze bedragen niet meer zullen geïndexeerd worden voor de inkomstenjaren 2015 tot en met 2017.

Lening in 2014

Wie geleend heeft in 2014 en vóór 31 december de 2014 de leningsakte heeft kunnen laten verlijden, komt nog in aanmerking voor de oude woonbonus op voorwaarde dat het gaat om de eigen en enige woning. Je moet dus de woning uiterlijk op 31 december 2014 in gebruik hebben genomen.

Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Je mag later in de woning gaan wonen indien dit een gevolg is van een bouw of verbouwingen die niet op tijd klaar zijn, indien er contractuele of wettelijke beperkingen zijn _ denk bijvoorbeeld aan een woning die nog verhuurd is _ of indien er sociale of professionele redenen zijn _ denk bijvoorbeeld aan een eigen woning die je verhuurt omdat je te ver van je werk woont.

Je mag ook geen andere woning in eigendom hebben op 31 december 2014. Er worden uitzonderingen gemaakt voor een tweede woning waarvan je ingevolge erfenis mede-eigenaar, vruchtgebruiker of naakte eigenaar bent en voor een tweede woning die je te koop hebt gezet op 31 december.

De nieuwe woonbonus

Voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015, zijn de gewesten bevoegd voor de woonbonus. In het Vlaamse gewest zal de woonbonus maximaal 1520 euro_ basisbedrag _ bedrag, gedurende de eerste 10 jaar verhoogd met 760 euro en nog eens 80 euro als je 3 kinderen of meer ten laste hebt.

Zo komen we per partner uit op een maximum van respectievelijk 2280 euro of 2360 euro. Voor twee partners die samen lenen, komen we uit op bedragen van 4560 euro of 4720 euro. Let wel, de effectieve belastingbesparing is niet gelijk aan 50% zoals voor de oude woonbonus, maar wel 40% _ plus uitgespaarde gemeentebelasting.

Nieuw versus oud

Stel een koppel dat samen 100.000 euro leent voor de bouw van hun enige en enige woning. Sluiten ze deze lening af voor 31 december 2014 en kunnen ze profiteren van de oude woonbonus, dan genieten ze het eerste jaar van een effectieve belastingbesparing van 6080 euro x 50% of 3040 euro. Sluiten ze de lening af na 1 januari 2015, dan hebben ze het eerste jaar een belastingvoordeel van 4560 euro x 40% of 1824 euro. Het belastingvoordeel is dus 1200 euro per jaar lager in het nieuwe stelsel van de woonbonus. (JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content