Wat als u een verhuurd goed wil renoveren?

Stel, u koopt drie appartementen waarin er op het ogenblik van de aankoop geen huurders zitten. U wenst binnen enkele jaren te renoveren maar nu nog niet. En u wilt de appartementen niet samen maar één voor één opknappen.

Stel, u koopt drie appartementen waarin er op het ogenblik van de aankoop geen huurders zitten. U wenst binnen enkele jaren te renoveren maar nu nog niet. En u wilt de appartementen niet samen maar één voor één opknappen.

Kiest u gewoon voor een klassiek, negenjarig huurcontract, dan kunt u de huurders in principe wel opzeggen als u wilt verbouwen, maar dan kunt u wel ten vroegste vanaf het vierde jaar beginnen te verbouwen.

U kunt als verhuurder namelijk alleen op het einde van elke driejarige periode de huur opzeggen om te kunnen verbouwen en met een vooropzeg van zes maanden. De huurder kan dus zeker drie jaar in het pand blijven wonen, wat een beperking van uw vrijheid tot handelen betekent.

Het is ook zo dat als u de huurder wilt opzeggen om verbouwingswerken te kunnen doen, die werken van dien aard moeten zijn dat het voor de huurder niet mogelijk is om in het pand te blijven wonen. Dat is meestal geen probleem als u bijvoorbeeld de badkamer en de keuken vernieuwt, maar wel als u bijvoorbeeld alleen de ramen vervangt.

Verder moet de kostprijs van de werken meer bedragen dan drie jaar huur. Als u bijvoorbeeld 700 EUR huur vraagt (het gaat om de nettohuurprijs zonder kosten en lasten), gaat het over 25.200 EUR. U moet aan de huurder ook een van de volgende stukken kunnen voorleggen: de verleende stedenbouwkundige vergunning (als u die nodig heeft), een beschrijving van de werken met een gedetailleerde kostenraming en een bestek en/of een aannemingsovereenkomst.

Het is voldoende dat u over die stukken beschikt op het ogenblik waarop de werken starten. U vergeet ook best niet om in uw opzegbrief te vermelden dat u de huurder opzegt met het oog op de verbouwing of de verfraaiing van het door hem gehuurde appartement, anders wordt de opzeg beschouwd als zijnde ongemotiveerd en moet u een schadevergoeding betalen.

U zou natuurlijk kunnen kiezen voor een huurcontract van korte duur. Die kunnen maximaal drie jaar lopen. U kunt dus bijvoorbeeld voor het appartement dat u eerst wenst te renoveren een huurcontract afsluiten van twee jaar. Na twee jaar moet de huurder dan gewoon het appartement leegmaken, zonder discussie. U kunt het appartement renoveren en daarna verhuren voor een flink hogere huur.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content