Voortaan kunt u tot 60.000 euro renteloos lenen voor een renovatie

© Getty Images
Roel Van Espen medewerker Trends

Veel Vlaamse woningen zijn nog altijd sterk verouderd. Daarom kunt u vanaf 1 september tot 60.000 euro renteloos lenen voor de renovatie van uw woning. Daarbij moet de focus liggen op het verbeteren van zowel de woonkwaliteit als de energieprestatie.

Heel wat woningen in Vlaanderen scoren energetisch slecht, en dat is in tijden van ongezien hoge gasprijzen niet langer houdbaar. De nood aan een goede isolatie en andere energiebesparende maatregelen is dan ook groter dan ooit. Maar daar komen forse investeringen bij kijken. Om de financiële kater enigszins te temmen, lanceerde Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) eerder dit jaar Mijn VerbouwPremie.

Die combineert de voormalige renovatiepremie en energiepremies van de netbeheerder Fluvius. In het verleden konden bewoners en verhuurders de renovatiepremie afzonderlijk aanvragen voor allerlei werken aan een woning. Die konden betrekking hebben op de structurele elementen van het gebouw, alsook op het dak, het buitenschrijnwerk en de technische installaties. De energiepremies focusten dan weer op isolatie en op energiebesparende installaties zoals zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

De eengemaakte Mijn VerbouwPremie kunt u vanaf 1 oktober 2022 online aanvragen. Ze werd in het leven geroepen voor wie tegelijk investeert in zowel woonkwaliteit (dak-, vloer-, binnenmuur- of dakrenovatie, ramen en deuren, elektriciteit, sanitaire installatie, …) als energie-efficiëntie (isolatie, gascondensatieketel, hernieuwbare energieproductie,…).

Mijn VerbouwPremie richt zich tot drie doelgroepen: eigenaars-bewoners, verhuurders en investeerders. Dat kunnen zowel particulieren als rechtspersonen zijn. Afhankelijk van de doelgroep waartoe u behoort, wordt er rekening gehouden met onder andere de leeftijd en de functie van het gebouw, uw gezinssamenstelling en de inkomenscategorie waartoe u behoort. De voorwaarden en modaliteiten zijn echter vrij ingewikkeld. Gelukkig kun u via een onlinesimulator makkelijk nagaan op welk premiebedrag u recht heeft.

Nieuw: Mijn VerbouwLening

Naast Mijn VerbouwPremie heeft de Vlaamse regering ook Mijn VerbouwLening gelanceerd. Die vervangt vanaf 1 september 2022 de Energielening. Met Mijn VerbouwLening kunt u uw renovatieprojecten renteloos voorfinancieren tot 60.000 euro. Maar net zoals bij Mijn VerbouwPremie moeten deze projecten aandacht hebben voor het verbeteren van zowel de woningkwaliteit als de energieprestatie van het gebouw.

Deze renteloze lening is al toegankelijk vanaf een leenbedrag van 1.250 euro. De maximale afbetalingstermijn bedraagt 25 jaar. Let wel: het krediet blijft slechts renteloos zolang de wettelijke rente onder de grens van 3 procent blijft. De aanvraag verloopt via het Energiehuis van uw gemeente. Er worden geen dossierkosten aangerekend.Het Energiehuis bepaalt op basis van uw financiële situatie en terugbetalingscapaciteit welk leenbedrag en welke looptijd voor u haalbaar zijn.

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen voor alle categorieën van werken die voor Mijn VerbouwPremie aanvaard worden. Voor alle ingrepen gelden maximumbedragen. Maar ook voor de investering in zonnepanelen (waarvoor een premie wordt gegeven door Fluvius) kunt u een aanvraag indienen. De facturen mogen in principe niet ouder zijn dan de aanvraagdatum van de lening, maar voor aanvragen vóór 1 november 2022 geldt een uitzondering.

De woning moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest en dient minstens vijftien jaar oud te zijn op het moment van de aanvraag. Er gelden aparte voorwaarden voor investeringen in onder meer een zonneboiler, een warmtepomp en zonnepanelen.

Wie komt in aanmerking?

Vijf doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening:

1. Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorieën van Mijn VerbouwPremie. Dat betekent dat een alleenstaande maximaal 46.170 euro per jaar mag verdienen. Voor alleenstaanden met één persoon ten laste en koppels zonder iemand ten laste geldt een inkomensgrens van 65.960 euro. Per persoon extra ten laste wordt het bedrag met 3.700 euro verhoogd.

2. Particuliere verhuurders die ofwel de woning zullen verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, ofwel zelf een maandelijkse huurprijs zullen vragen die maximaal 900 euro (of 1.000 euro in de centrumsteden) bedraagt. Afhankelijk van de hoogte van het leenbedrag moeten ze in dat laatste geval gedurende negen jaar bijkomend een maandelijkse korting van 20 tot 80 euro toekennen op de huurprijs. Voor deze doelgroep gelden geen inkomensmaxima.

3. Particulieren die de woning verwerven via een erfenis of schenking in volle eigendom (maar er niet per se in hoeven te wonen). In het verleden konden zij hiervoor een Energielening+ aanvragen, maar ook die wordt nu vervangen door Mijn VerbouwLening. Een voorwaarde is dat de aanvrager behoort tot de laagste of middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie.

4. Niet-commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen.

5. Verenigingen van mede-eigenaars.

Wie eerder al een renteloos renovatiekrediet (via zijn bank) of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet meer in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Ook wie vanaf 1 januari 2023 een huis of appartement aankoopt met een slechte energieprestatie (EPC-label E of F), kan hierop geen aanspraak maken. Maar tot en met 31 december 2022 kan het dus nog wel. Vanaf volgend jaar kunnen woningen met een ondermaats EPC-label nog altijd gefinancierd worden via een renteloos renovatiekrediet.

U kunt Mijn VerbouwLening via het Energiehuis voor uw gemeente aanvragen vanaf 1 september 2022 tot eind 2026. Wie de woning verwerft via een erfenis of schenking, heeft daarvoor slechts tijd tot en met 31 december 2024.

Vergeet ook deze premies niet

Premies voor werken die niet vallen onder Mijn VerbouwPremie kunt u nog altijd blijven aanvragen bij de bevoegde instanties. Het gaat onder meer om de Vlaamse aanpassingspremie voor oudere bewoners, de premie voor zonnepanelen, de EPC-labelpremie, de thuisbatterijpremie (bij aankoop of leasing), de sloop- en herbouwpremie en de huur- en isolatiepremie (voor dakisolatie-, beglazings- en spouwmuurisolatieprojecten in slecht geïsoleerde huurwoningen).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content