Verlaagd btw-tarief voor sociale huisvesting

© istock

Vanaf 1 januari 2017 zal u een nieuwe sociale woning kunnen bouwen of kopen en slechts 12 procent btw betalen in plaats van 21 procent. U moet die woning wel verhuren aan een sociale tussenpersoon voor minstens 15 jaar.

In plaats van een woning gewoon te verhuren, kunt u ook kiezen voor een alternatieve verhuring in het kader van het sociale huisvestingsbeleid. In dat geval verhuurt u de woning aan een OCMW, een huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor (SVK). Die tussenpersonen verhuren uw woning op hun beurt aan huurders die het financieel moeilijk hebben om een betaalbare huurwoning te vinden.

Sociaal verhuurkantoor

SVK’s zijn vzw’s die werden opgericht omdat er een groot gebrek is aan sociale woningen. SVK’s zoeken op de privéhuurmarkt verhuurders-eigenaars die bereid zijn hun woning te verhuren aan sociale huurders. SVK’s treden op als tussenpersoon tussen de verhuurder en de huurder en begeleiden de huurders. De drie gewesten zijn bevoegd om de werking van een SVK in te richten. Om een woning te kunnen verhuren aan een SVK, moet die voldoen aan een aantal gewestelijke kwaliteitsnormen in veiligheid, woningkwaliteit en gezondheid.

Lagere huur

Sociale verhuur betekent in principe dat die wordt afgesloten tegen een lagere huurprijs dan diegene die u als verhuurder-eigenaar kunt krijgen op de privéhuurmarkt. Daar tegenover staat wel dat u er als verhuurder zeker van bent dat u aan het einde van elke maand de huurgelden zal ontvangen, zelfs indien de onderhuurder de tussenpersoon niet op tijd betaalt. U moet zelf niet op zoek naar huurders en u kunt toch genieten van de bescherming door de woninghuurwet.

Lagere btw

Als particulier moet u in principe 21 procent btw betalen als u een nieuwe woning koopt of bouwt. Als u een bestaande woning verbouwt, dan betaalt u eveneens 21 procent btw, tenzij de woning die u verbouwt minstens tien jaar oud is. In dat geval betaalt u slechts 6 procent btw. Vanaf 1 januari 2017 kunt u een nieuwe sociale woning aankopen of laten bouwen tegen 12 procent btw, op voorwaarde dat u die woning niet zelf bewoont, maar gedurende minstens 15 jaar verhuurt aan een tussenpersoon voor sociale huisvestingsdoelen – een OCMW, een huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor. Dat verlaagde btw-tarief van 12 procent geldt ook indien u een bestaande sociale woning, die nog geen tien jaar oud is, wilt verbouwen. Indien u de lopende huur binnen de 15 jaar beëindigt, dan zal er een btw-correctie gebeuren. Dat wil zeggen dat u de te weinig betaalde btw alsnog moet terugbetalen.

Voorafgaandelijke verklaring

Niet alleen bent u verplicht om uw woning voor minstens 15 jaar te verhuren, maar u moet ook voorafgaandelijk aan de aankoop of (ver)bouw(ing) een verklaring indienen bij het btw-kantoor van uw woonplaats waarin u bevestigt dat u voldoet aan de voorwaarden voor ‘sociale verhuur’. Een kopie van die verklaring bezorgt u aan de verkoper van de nieuwe woning of aan de aannemer die de sociale woning (ver)bouwt. Ten slotte moet u een kopie van de huurovereenkomst, die u getekend heeft met de tussenpersoon, aan het btw-kantoor van uw woonplaats geven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content