Verkopers van woningen zijn niet optimistisch

© reuters

Veel eigenaars die hun woning willen verkopen, verlagen de initiële verkoopprijs. Dat blijkt uit de trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex van Directmakelaar.be.

Veel eigenaars die hun woning willen verkopen, verlagen de initiële verkoopprijs. Dat blijkt uit de trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex van Directmakelaar.be.

De index geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de Vlaamse particuliere verkopers in het middensegment van de woningmarkt (100.000 en 750.000 euro). Daarnaast volgt deze index het aantal prijswijzigingen die de particulieren aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. Volgens initiatiefnemer Hans Loose biedt de combinatie van beide parameters een goede indicatie van het sentiment bij vastgoedeigenaars en geven ze de toekomstige markttendens weer.

De recentste PVS-index toont dat het aantal verkopers dat de initiële verkoopprijs naar beneden herziet, standhoudt op een relatief hoog niveau: 27 procent tegenover 28 in januari; het langetermijngemiddelde is 25 procent. Loose merkt op dat de zwakkere aanbodmarkt zich nu een eerste keer lijkt te weerspiegelen in de gerealiseerde gemiddelde verkoopprijzen. Hij verwijst naar de Notarisbarometer van het vierde kwartaal van 2012 die een kleine maar significatie neerwaartse trend toont van de woningprijzen in Vlaanderen. Hans Loose: “Reeds vroeger toonden onze onderliggende cijfers aan dat de initiële vraagprijs van de verkopers 5 à 10 procent lager lag dan voorheen. Deze verkopen werden nu afgerond, met een tendens naar het afzwakken van de gerealiseerde verkoopprijs.”

Impact woonbonus

Voor de nabije toekomst verwacht Directmakelaar.be weinig grote veranderingen in drie prijsbepalende factoren: de hypotheekrente, het gezinsinkomen en de werkloosheid. Wel wacht Vlaanderen een belangrijke fiscale wijziging. Hans Loose: “Vanaf 2014 moet de woonbonus vervangen worden door een ander, nog onbekend, systeem. Vlaanderen zal allicht niet over voldoende financiële middelen beschikken om, zoals nu, iedereen te steunen in zijn koop- en bouwplannen.” Hij verwacht dat een nieuwe steunmaatregel dan ook “terecht” selectiever zal worden door zich te beperken tot koperspubliek dat zonder tussenkomst “net niet kan kopen”. Maar dan wel ten nadele van wie juist wel kan kopen.

Laurenz Verledens

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content