‘Tweedeverblijfstaks De Haan nietig verklaard’

© belga

De belasting op tweede verblijven in de kustgemeente De Haan schendt het gelijkheidsbeginsel. Dat heeft een rechter in Brugge geoordeeld, nadat een eigenaar van een tweede verblijf naar de rechtbank was gestapt.

De rechtbank van eerste aanleg in Brugge oordeelde dat de verschillende belastingtarieven naargelang de ligging in de badplaats De Haan strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel, meldt De Tijd.

De tweedeverblijfstaks wordt betaald door mensen die over een tweede verblijf beschikken en niet in de gemeente gedomicilieerd zijn. De taks werd toegepast omdat eigenaars van een tweede verblijf een beroep doen op dezelfde gemeentevoorzieningen als vaste inwoners van die gemeente, terwijl ze via de personenbelasting geen financiële bijdrage leveren aan de gemeente.

In De Haan wordt de belasting volgens drie verschillende tarieven geheven. Die tarieven hangen af van de ligging van de woning.

Wie het dichtst bij de kust woont, betaalt 650 euro. Voor de twee andere zones – verder weg van de kust – wordt respectievelijk 500 en 420 euro betaald. Volgens de rechtbank werd voor de verschillende tarieven geen redelijke motivering gegeven, noch in het belastingreglement, noch in het verslag van de gemeenteraad. “Omdat dat in strijd is met het gelijkheidsbeginsel zijn de aanslagen nietig”, zegt Frank De Langhe van het gelijknamige advocatenkantoor, in een reactie aan De Tijd.

De gemeente wil het vonnis eerst bestuderen, maar de uitspraak kan een belangrijk precedent zijn voor de bijna 100.000 tweedeverblijvers aan de Belgische kust. De Haan is namelijk niet de enige kustgemeente die verschillende tarieven hanteert naargelang de locatie.

Ook Koksijde en Nieuwpoort passen dat principe toe. In Nieuwpoort zijn er maar liefst vijftien verschillende tarieven, naargelang het type woonst en de ligging.

Koksijde werd eerder al veroordeeld omdat het een tweedeverblijfstaks heft, terwijl eigen inwoners geen aanvullende personenbelasting moeten betalen. Ook in De Panne en Knokke-Heist is dat het geval.

“Het is de eerste veroordeling voor de gemeente De Haan”, aldus advocaat De Langhe. “Ook al krijgt enkel de betrokken belastingplichtige de belastingen terugbetaald, de uitspraak is wel een belangrijk precedent voor toekomstige procedures. De waarde als precedent kan zich tevens uitstrekken naar de belastingreglementen in dezelfde categorie van andere gemeenten”, zegt hij in een toelichting aan de krant.

Partner Content