Steeds meer gezinnen en ondernemingen kiezen voor groene stroom

Groene Stroom © Thinkstock

Europese huishoudens en ondernemingen kiezen almaar meer voor elektriciteit met een groen karakter. Dat blijkt uit de recentste cijfers van de Association of Issuing Bodies (AIB), de koepelorganisatie van instellingen die Garanties van Oorsprong (GO) uitgeven.

Een GO bevestigt de herkomst van een bepaald volume stroom. Ze kan binnen de Europese economische ruimte los van die stroom worden vermarkt.

Het idee achter die ontkoppeling is dat sommige (doorgaans dichtbevolkte) gebieden door hun aardrijkskundige ligging slechts in een beperkte mate lokaal groene stroom kunnen produceren. Leveranciers in die gebieden kunnen hun profiel vergroenen door elders GO aan te kopen.

Grijze stroom

Dit systeem kan dan op die plaatsen de productie van groene stroom aanmoedigen. Het moet ook de vorming van een concurrentiële markt aanmoedigen. Door het bestaan van GO kunnen nieuwe marktspelers inspelen op de groene vragen van hun klanten.

Addertje onder het gras is wel wie de GO van zijn eigen groene stroom verkoopt zelf met grijze stroom blijft zitten. Boekhoudkundig en theoretisch toch, maar niet fysiek.

Zo verkoopt IJsland, met een 100 procent groene stroomproductie uit geothermische bronnen, een groot deel van zijn GO, onder meer aan Vlaanderen. Hoewel er geen extra molecule CO2 in de IJslandse lucht terechtkomt, is de IJslandse stroomconsumptie hierdoor niet meer 100 procent groen.

Import uit Noorwegen

Omgekeerd zorgt de GO-markt ervoor dat de in Vlaanderen verbruikte groene stroom voor 53,7 procent afkomstig is uit waterkracht en voor amper 1,18 procent uit zonnecellen.

Dit is voornamelijk te danken aan de import van GO uit Noorwegen. In 2016 was 31,19 procent van de in Vlaanderen ingediende GO afkomstig uit dit land. Vlaanderen zelf bekleedde wel een stevige tweede plaats (27,13 procent).

Meer dan in 2016

Tom Lindberg, directeur van het Noorse EcoHZ, een toonaangevende verhandelaar van GO, verwacht dat de totale hoeveelheid met GO gecertificeerde groene stroom in Europa dit jaar zal oplopen tot bijna 500 terawattuur (TWh), tegenover 367 terawattuur vorig jaar.

Einde juni had de AIB voor de twaalf voorafgaande maanden al een volume van 377 terawattuur gemeten, meer dus dan in heel 2016.

Biomassa verdubbeld

Duitsland leek in 2016 ter plaatse te trappelen, maar Lindberg verwacht dat de aankoop van GO er dit jaar door het plafond van 100 terawattuur zal breken, een vijfde van het Europese totaal.

Aan de kant van de aanbieders ziet hij vooral Spanje oprukken. Dit land droeg in 2015 voor slechts 1,9 terawattuur bij aan de GO-markt, maar rukte in 2016 op naar 21,4 terawattuur.

“In heel Europa is het aanbod van GO uit wind en biomassa in dezelfde periode meer dan verdubbeld, naar respectievelijk 90 en 45 TWh.” Die toename kwam er deels doordat bijkomende landen tot het systeem toetraden, maar ze leidde niet tot prijsverlagingen. “De vraag naar groene stroom neemt toe, zowel in gevestigde markten zoals Duitsland en Zweden, als in nieuwkomers zoals Spanje,” zegt Lindberg.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content