Sociaal tarief voor gas en stroom retroactief toegekend aan personen met handicap

© iStock

De Kamercommissie Bedrijfsleven keurde dinsdag unaniem een wetsvoorstel van Nahima Lanjri (CD&V) goed dat het sociaal tarief voor de betrokken mensen retroactief toepast. De plenaire Kamer moet de tekst nog goedkeuren.

Personen met een handicap hebben sinds 2017 recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Maar ze moeten soms maanden, of zelfs jaren wachten voor ze dat sociaal tarief daadwerkelijk toegekend krijgen.

Het sociaal tarief wordt nu immers pas toegepast vanaf de eerste dag van het trimester waarin het Directoraat-Generaal Personen met een Handicap beslist om een tegemoetkoming voor personen met een handicap toe te kennen. Soms laat de beslissing over een tegemoetkoming echter lang op zich wachten, waardoor ze soms maanden- of zelfs jarenlang te veel betalen voor hun gas- en elektriciteitsfactuur.

Het wetsvoorstel moet het tarief nu retroactief toekennen. ‘Als bijvoorbeeld blijkt dat iemand al vanaf januari 2018 een handicap heeft, maar de DGPH beslist pas in oktober 2018 dat die persoon ook recht heeft op een tegemoetkoming voor personen met een handicap, dan moet ook het sociaal tarief voor gas en elektriciteit toekend worden vanaf januari en dus niet pas vanaf oktober. De uitkering als persoon met een handicap wordt immers ook al retroactief toegekend’, zegt Lanjri.

Het probleem werd al langer aangekaart door de federale ombudsman.

Partner Content