Registratie huurcontracten kan online

© IS

Het is verplicht een huurcontract te laten registreren. U hoeft daar niet langer voor naar een registratiekantoor, voortaan kan dat ook online.

Als een huurcontract wordt geregistreerd, worden de belangrijkste gegevens in de overeenkomst opgenomen in de administratie van het registratiekantoor. Niet alleen huurcontracten moeten worden geregistreerd, ook alle andere contracten over onroerende goederen, zoals schenkingen en de vestiging van een vruchtgebruik op een woning of een grond. De registratie is ook verplicht voor oprichtingsaktes van vennootschappen en schriftelijke leningsakten tussen particulieren.

De registratie van een huurcontract is zowel belangrijk voor de huurder als voor de verhuurder. Een registratie geeft een vaste datum aan de overeenkomst. Niemand kan die datum dan nog betwisten. De verhuurder en de huurder kunnen het huurcontract gebruiken in hun relaties met derde partijen. Daardoor is de huurder bijvoorbeeld beschermd als de woning wordt verkocht. De nieuwe eigenaar is gebonden aan het lopende huurcontract. Na de registratie heeft de verhuurder de zekerheid dat de huurder de opzeggingstermijn moet eerbiedigen als hij het huurcontract beëindigt.

Als de huurder het pand zowel gebruikt om erin te wonen als om er te werken, heeft de registratie tot gevolg dat de verhuurder niet wordt belast op de volledige huurinkomsten, maar enkel op het deel dat betrekking heeft op het beroepsgebruik. In het huurcontract moet dan wel worden bepaald hoeveel huur betrekking heeft op het woongedeelte en hoeveel op het beroepsgedeelte.

Wonen en werken

Als de woning, het appartement, de studentenkamer of het tweede verblijf alleen wordt verhuurd om er te wonen, is het aan de verhuurder om het huurcontract te laten registreren. Ook de huurder mag dat doen, maar hij is daartoe niet verplicht. De registratie van een huurovereenkomst voor een woning is gratis. De verhuurder moet die laten registreren binnen de twee maanden na de ondertekening.

Als het verhuurde onroerend goed niet alleen privé maar ook beroepsmatig wordt gebruikt – bijvoorbeeld om er een handelszaak te vestigen – moet de verhuurder de overeenkomst laten registreren binnen de vier maanden na de ondertekening van het huurcontract. Hij kan dat niet overlaten aan de huurder. Die registratie is niet gratis. De verhuurder betaalt 0,2 procent registratierechten op het totaalbedrag van de huurprijs en op de lasten die de huurder moet betalen voor de duur van de overeenkomst. Voor een huurcontract van drie jaar met een maandelijkse huurprijs van 800 euro plus 200 euro maandelijkse huurlasten, bedraagt het registratierecht 36 maanden x 1000 euro = 36.000 euro x 0,2 procent = 72 euro.

Als een verhuurd onroerend goed zowel privé als beroepsmatig wordt gebruikt, is het verstandig twee afzonderlijke huurcontracten op te maken, een voor het woon- en een voor het beroepsgedeelte. Het huurcontract voor het woongedeelte kunt u gratis registreren. Anders betaalt u 0,2 procent registratierechten op de volledige huur.

Drie mogelijkheden

Een huurcontract moet u registreren op het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde goed gelegen is. U vindt de lijst op de website van de federale overheidsdienst Financiën, klik door naar ‘onze kantorengids’ en verder naar ‘woning’ en ‘huurcontract registreren’.

Een koninklijk besluit van 7 december 2016 bepaalt dat alle huurcontracten voortaan online kunnen worden geregistreerd. Dat was vroeger enkel het geval voor woninghuurcontracten, en niet voor handelshuurcontracten. Er zijn voortaan drie mogelijkheden om een huurcontract te laten registreren, maar de overheid moedigt vooral de onlineregistratie aan. Een huurcontract via e-mail of per fax naar het registratiekantoor sturen kan niet meer.

Via de post

U stuurt drie exemplaren van het huurcontract naar het bevoegde registratiekantoor. Vermeld in uw brief het adres waar de administratie het geregistreerde huurcontract naartoe moet sturen, als dat verschilt van het adres op het huurcontract. Het registratiekantoor stuurt het geregistreerde huurcontract samen met het registratieverslag terug.

Indiening op het registratiekantoor

U biedt zich persoonlijk of via een gevolmachtigde persoon aan op het bevoegde registratiekantoor met drie exemplaren van het huurcontract. U krijgt dan onmiddellijk een geregistreerd exemplaar mee naar huis.

Online

U kunt zich aanmelden met een eID-kaartlezer op de website www.myrent.be. U moet het huurcontract op de website invullen, afdrukken en het laten ondertekenen door de huurders. Vervolgens maakt u een kopie in pdf-formaat van het huurcontract, dat u verstuurt via de website. U krijgt een ontvangstbewijs van het registratiekantoor dat uw huurcontract registreert.

Registratie van bijlagen

De inschrijving van de huurcontracten die op papier worden aangeboden, wordt bevestigd met een stempel op het huurcontract. Een huurcontract dat u digitaal laat registreren via MyRent, is na de registratie beschikbaar via MyMinfin.

Niet alleen het huurcontract moet worden geregistreerd, ook de plaatsbeschrijving. Voor andere bijlagen zoals het energieprestatiecertificaat is de registratie niet verplicht. De registratie van een plaatsbeschrijving is gratis als het huurcontract alleen op een woning slaat en u de plaatsbeschrijving samen met het huurcontract aanbiedt. Een plaatsbeschrijving voor een huurcontract dat niet alleen voor huisvesting bestemd is, wordt geregistreerd tegen een vast tarief van 50 euro.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content