Nieuwe eengemaakte premie voor renovatie en energie: dit moet u weten

© Getty Images
Roel Van Espen medewerker Trends

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen zowel particulieren als bedrijven via één onlineloket een premie aanvragen voor een renovatie én energiebesparende investeringen. De combinatie is essentieel.

Vandaag kunnen bewoners en verhuurders een Vlaamse overkoepelende renovatiepremie aanvragen voor allerlei werken aan hun woning. Die werken kunnen betrekking hebben op de structurele elementen van het gebouw, alsook op het dak, het buitenschrijnwerk en de technische installaties. Om aanspraak te kunnen maken op deze premie, moet het pand op de datum van de aanvraag minstens dertig jaar oud zijn, en moet het gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.

Daarnaast komt u mogelijk ook in aanmerking voor een of meerdere energiepremies van de netbeheerder Fluvius. Die focussen enerzijds op isolatie (daken, zoldervloeren, spouw- en buitenmuren, vloeren, kelderplafonds, hoogrendementsbeglazing, …), en anderzijds op energiebesparende installaties (zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, …).

De Vlaamse renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius dient u voorlopig nog apart aan te vragen via hun afzonderlijke websites. Maar daar komt verandering in: Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) kondigde onlangs Mijn VerbouwPremie aan, een eengemaakte financiële tegemoetkoming die u aanvraagt via één onlineloket. De nieuwe premie geldt voor wie tegelijk investeert in woonkwaliteit én in energie-efficiëntie. Die combinatie is een vereiste. Een woning renoveren met premies zonder aandacht te besteden aan bijvoorbeeld isolatie zal dus niet meer mogelijk zijn.

Met haar nieuwe Mijn VerbouwPremie wil Zuhal Demir in de eerste plaats mensen uit de laagste en middelste inkomensklasse een duwtje in de rug geven. De middenklasse zal via deze tegemoetkoming tot 35 procent van de renovatiekosten kunnen terugkrijgen, geplafonneerd tot 17.500 euro. De lage inkomens zullen zelfs tot 50 procent van de gemaakte kosten kunnen recupereren, tot maximaal 25.000 euro. Ook de premies voor warmtepompen gaan gevoelig naar omhoog.

Vanaf wanneer kan de aanvraag?

· Tot en met 30 juni 2022 kunt u de huidige renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius nog apart aanvragen op de afzonderlijke websites. Tot dan verandert er op dat vlak dus niets.

· Op 1 juli 2022 worden deze premies vervangen door Mijn VerbouwPremie. Tussen 1 juli en 30 september 2022 kunt u die evenwel (om technische en praktische redenen) niet aanvragen.

· Vanaf 1 oktober 2022 kunt u uw aanvraag voor Mijn VerbouwPremie online indienen via de website. De geldigheid van de (voorschot)facturen bedraagt 27 maanden voor aanvragen tot en met 31 december 2022. Daarna geldt een maximumtermijn van twee jaar.

Voor welke ingrepen?

Er zijn verschillende categorieën van werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie. De Vlaamse overheid onderscheidt twee groepen:

· Investeringen in energie-efficiëntie, waaronder dakisolatie, buitenmuurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, zonneboilers en warmtepompen.

· Investeringen in woonkwaliteit, onder meer in binnenrenovatie (muren, plafonds en trappen), elektriciteit en sanitair.

Alle werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer, behalve de ingrepen voor binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair. Per individuele premiecategorie bedraagt het minimale investeringsbedrag 1.000 euro (exclusief btw). De premies kunt u om de vijf of tien jaar aanvragen, afhankelijk van het type investering.

Binnen Mijn VerbouwPremie wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, en anderzijds werken aan de privatieve ruimtes van datzelfde pand. Daarnaast verschilt het premiebedrag en de manier van aanvragen voor investeringen in appartementen, appartementsgebouwen en woningen. Alles details daarover leest u hier.

Wie vormt de doelgroep?

Mijn VerbouwPremie werd in het leven groepen voor zowel particulieren als rechtspersonen. Er zijn drie doelgroepen.

· Eigenaars-bewoners kunnen de premie aanvragen voor de woning die (of het appartement dat) ze op de aanvraagdatum zelf als hoofdverblijfplaats bewonen en waarvan ze eigenaar zijn. Hiermee wordt bedoeld: volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal of mede-eigendom. In dit geval zullen het gezinsinkomen (volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet) en de gezinssamenstelling (op het moment van de aanvraag) bepalen voor welke ingrepen de premie geldt, en hoe hoog die dan is.

· Verhuurders van een woning of een appartement aan een sociaal verhuurkantoor komen eveneens in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie. Meer nog: ze hebben recht op de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van de ingrepen (dus zowel voor renovatiewerken als voor isolatie), en dit ongeacht hun inkomen.

· Niet-eigenaars-bewoners kunnen Mijn VerbouwPremie aanvragen voor een woning die, een appartement dat of een niet-residentieel gebouw (bedrijfspand, kantoorruimte, …) dat ze niet zelf bewonen, maar waarin ze investeren. Ze hoeven zelfs geen eigenaar van het pand te zijn. Dat geldt ook voor rechtspersonen, inclusief Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s). Deze gehele doelgroep heeft recht op een aantal specifieke premies met het oog op energie-efficiëntie, ongeacht het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling.

Investeert u in meer dan één woning of gebouw? In dat geval kunt u meermaals een beroep doen op Mijn VerbouwPremie. De panden waarvoor de premie aangevraagd wordt, moeten weliswaar altijd in het Vlaams Gewest gelegen zijn.

Let wel, u kunt slechts tot één doelgroep behoren voor eenzelfde pand. Bij een volgende aanvraag kunt u eventueel wel in een andere doelgroep terechtkomen, in functie van uw gewijzigd inkomen of een aangepaste gezinssituatie.

Maak een simulatie

De voorwaarden en modaliteiten van Mijn VerbouwPremie zijn naar onze mening vrij ingewikkeld. Gelukkig kunt u aan de hand van een handige simulator makkelijk nagaan welke premies u kunt aanvragen, en op welk premiebedrag u dan recht heeft. De simulator baseert zich – afhankelijk van de doelgroep waarin u zich bevindt – op onder andere de leeftijd van het gebouw, de functie, uw gezinssamenstelling en uw inkomen. Zo ziet u meteen waaraan u zich vanaf 1 oktober 2022 kunt verwachten.

Heeft u nog vragen over de nieuwe Mijn VerbouwPremie? Stuur een e-mail naar mijnverbouwpremie@vlaanderen.be.

Wat met de andere premies?

De totaalrenovatiebonus en BENO-pass van de netbeheerder Fluvius verdwijnen vanaf 1 juli 2022. Wie echter al in dit traject zit, hoeft zich geen zorgen te maken. Eventuele nieuwe premie-aanvragen via Mijn VerbouwPremie voor werken die kunnen meetellen voor deze totaalrenovatiebonus of BENO-pass worden automatisch verrekend. U hoeft hiervoor zelf dus geen actie te ondernemen.

Premies voor categorieën van werken die niet behoren tot Mijn VerbouwPremie kunt u ook na 1 juli 2022 blijven aanvragen bij de bevoegde instanties. Het gaat onder meer om de Vlaamse aanpassingspremie voor oudere bewoners, de premie voor hybride warmtepompen, de premie voor zonnepanelen, de EPC-labelpremie, de thuisbatterijpremie (bij aankoop of leasing), de sloop- en herbouwpremie en de huur- en isolatiepremie (behalve voor verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content