‘Nieuw belastingreglement Koksijde is schuldbekentenis’

© belga

Koksijde probeert de kritiek op de ’tweedeverblijfstaks’ te weerleggen en lanceert een nieuw belastingreglement. ‘Niet minder dan een schuldbekentenis’, oordeelt MoneyTalk-redacteur Johan Steenackers.

De kustgemeente kwam onlangs onder vuur te liggen toen bleek dat er nog een gerechtelijke procedure loopt rond de verblijfstaksen. Volgens een recente uitspraak van het hof van beroep te Gent blijkt die belasting namelijk in strijd te zijn met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. Dat betekent dat Koksijde zijn belastingreglement op tweede verblijven moet afvoeren.

Nieuw belastingreglement

Burgemeester Marc Vanden Bussche en een groot deel van het schepencollege gaven maandagmiddag eindelijk tekst en uitleg. Volgens de burgemeester mag de kustgemeente wel degelijk de tweedeverblijfstaks innen. “De lopende dossiers dateren uit de vorige legislatuur. Nu hebben we een nieuwe belastingreglement dat nog gefundeerder en dieper gemotiveerd is”, aldus burgemeester Vanden Bussche.

Koksijde benadrukt dat het ook geen aanvullende gemeentebelastingen int en dat het met een taks van maximum 895 euro netjes binnen de regels valt van de omzendbrief van Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA), dat een maximumbedrag van 1.000 euro adviseert. “We hebben dat geld ook nodig voor onze investeringen in openbare ruimte, toerisme, onderhoud, … Het kan niet de bedoeling zijn dat we het licht ’s avonds moeten doven”, aldus de burgemeester. “Meer dan 99 procent betaalt de belastingen. Er zijn jaarlijks wel ongeveer 60 klachten, maar die worden door de bemiddelingscommissie in der minne geregeld. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die midden het jaar het tweede verblijf hebben verworven, en zo maar een deel willen betalen van de taks, wat kan. Maar die enkelingen die gerechtelijke stappen ondernemen verdrinken hun eigen vis”, oordeelt de burgemeester.

Cassatie

Er zal cassatieberoep worden aangetekend tegen het arrest van het hof van beroep te Gent. Vanden Bussche is ervan overtuigd dat hij bij Cassatie gelijk zal halen, “omdat onze motivatie is versterkt en ons belastingsreglement an sich nooit rechtstreeks is aangevallen”.

De burgemeester hoopt overigens dat het laatste keer is dat hij zich moet verantwoorden voor deze taks. “Die taks dateert bij ons van 1976, de tijd van de gemeentefusies. Merk ook op dat 234 van 308 Vlaamse gemeenten zo’n taks hebben, dus dit belangt niet enkel de kustgemeenten aan maar heel Vlaanderen.”

‘Schuldbekentenis’

Volgens MoneyTalk-redacteur Johan Steenackers is het nieuw belastingreglement dat de burgemeester van Koksijde vermeldt niet minder dan een schuldbekentenis. “Er zijn uitspraken van rechters die het huidige belastingreglement dat van toepassing is tot 2014 onwettig verklaren. Dit zijn belangrijke precedenten die door de belastingplichtige eigenaars van tweede woningen in Koksijde kunnen gebruikt worden om een bezwaarschrift in te dienen. Het feit dat de gemeente nu een nieuw reglement invoert is een schuldbekentenis en doet niet terzake voor de aanslagen tot en met 2014”, verduidelijkt Steenackers. (Belga/BO)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content