Moet u uw zonnepanelen meenemen bij een verhuis? Een checklist

© Getty
Roel Van Espen medewerker Trends

U investeerde in zonnepanelen, maar verhuist binnenkort. Doet u er dan goed aan de hele installatie mee te nemen of laat u die beter op het oude dak liggen?

Wanneer u verkast naar een nieuwe woning, kunt u uw zonnepaneleninstallatie al dan niet meenemen. Welke optie de meest interessante is, varieert naargelang de situatie. Een checklist voor beide scenario’s.

U overweegt de zonnepanelen mee te verhuizen

– Hoe oud is uw installatie? Is de technologie van de panelen en van de omvormers nog wel up-to-date? Nieuwere installaties zijn efficiënter dan oude. Bovendien verliezen zonnepanelen elk jaar aan rendement door de natuurlijke degradatie van de zonnecellen door uv-licht. Anderzijds situeert het grootste rendementsverlies – reken op zo’n 10 procent – zich in de eerste tien jaar. Nadien is het effect van de degradatie veel kleiner.

– Is uw nieuwe woning wel geschikt voor uw huidige zonnepaneleninstallatie? “Ga na of de oude zonnepanelen wel op de nieuwe woonst geïnstalleerd kunnen worden”, adviseert Gert Geraerts, industrieel ingenieur en zaakvoerder van G&D Energy. “Hoe is het gesteld met de oppervlakte, de structuur, de oriëntatie en de hellingsgraad van het nieuwe dak? Valt er überhaupt zon op? Veroorzaken gebouwen of bomen in de buurt geen schaduwplekken?”

– Hoeveel kost de verplaatsing van uw zonnepanelen? Bij zo’n verhuizing moet de installatie ontmanteld en vervoerd worden, om ze vervolgens opnieuw op te bouwen en aan te sluiten. Die operatie laat u in principe uitvoeren door een vakman, en dat kost u dus wel wat geld. Vraag vooraf enkele offertes, bijvoorbeeld bij het bedrijf dat destijds de installatie heeft verzorgd.

U moet ook rekening houden met bepaalde verplichtingen. Wanneer u de zonnepanelen meeneemt, moet u de adresverandering melden aan uw (nieuwe) netbeheerder. “Vooraleer u de opnieuw geplaatste installatie weer in gebruik neemt, dient een erkende keurder een zogeheten AREI-keuring (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, nvdr) uit te voeren”, zegt Gert Geraerts. “Pas na die keuring kunt u uw panelen weer in gebruik nemen. In het verleden was ook een conformiteitsverslag van de omvormer vereist, en dat zorgde vaak voor problemen. Gelukkig hoeft dat vandaag niet meer bij de verhuizing van een installatie.”

Om van uw groenestroomcertificaten te blijven genieten, moet u de volledige zonnepaneleninstallatie verhuizen.

Wat betekent het weghalen van de panelen voor de verkoopovereenkomstvan uw woning? Zonnepanelen die op het dak van een gebouw gemonteerd zijn, zijn onroerend van aard. Daardoor zijn ze in principe inbegrepen in de verkoop(prijs) van de woning. Wilt u de installatie meenemen, dan moet u die wens expliciet in een clausule in de verkoopakte laten opnemen. Anders kan de koper ze alsnog opeisen.

Wilt u uw zonnepaneleninstallatie meeverhuizen, maar kunt u ze nog niet meteen plaatsen op het dak van uw nieuwe woning, bijvoorbeeld omdat er nog werken moeten gebeuren? Dan kunt u overwegen ze tijdelijk ergens anders op te slaan. “Laat dat weten aan uw netbeheerder, zodat hij de installatie voor die periode buiten gebruik plaatst”, merkt Geraerts op. “Pas wanneer u de installatie later weer in dienst wilt nemen, is de AREI-keuring vereist.”

Werd uw installatie gekeurd vóór 14 juni 2015, dan geeft die recht op groenestroomcertificaten. Beslist u uw zonnepanelen mee te verhuizen, dan behoudt u die certificaten, op voorwaarde dat u de originele goedkeuring kunt voorleggen. Let wel: om ervan te kunnen blijven genieten, moet u de volledige installatie (de zonnepanelen, de omvormers én de groenestroommeter) verhuizen. Weet ook dat u het recht op uw certificaten verliest wanneer u de meegenomen zonnepaneleninstallatie laat opnemen in de EPB-aangifte (Energieprestatie en Binnenklimaat) van uw nieuwe woning.

U overweegt de zonnepanelen te laten liggen

Verhuist u uw zonnepanelen niet mee, dan moet u eveneens rekening houden met bepaalde verplichtingen. In dat geval verandert de installatie bij de verkoop van uw woning van eigenaar. Gert Geraerts: “Meld die wijziging tijdig aan uw netbeheerder. Op het moment dat de woning en dus ook de zonnepanelen in handen komen van de nieuwe koper, geeft u de actuele meterstand door.”

– Hoeveel is uw installatie nog waard? Om ze te kunnen verkopen, moet u een idee hebben van de restwaarde. “Het is niet eenvoudig daar een correct bedrag op te plakken”, weet Gert Geraerts. “Zonnepanelen gaan 20 tot 25 jaar mee, maar hun rendement neemt wel wat af. Bovendien fluctueren de prijzen: na een sterke prijsdaling van de voorbije jaren heeft de energiecrisis geleid tot een forse opstoot.”

– Wat gebeurt met uw groenestroomcertificaten? Als u geen eigenaar meer bent van uw oude zonnepaneleninstallatie, dan verliest u het recht op die certificaten. Het eerstvolgende certificaat na de verkoop van uw woning wordt dan uitbetaald op het rekeningnummer van de nieuwe eigenaar. Maak in de verkoopovereenkomst dus duidelijke afspraken rond de overname van de groenestroomcertificaten: vanaf wanneer gebeurt die precies, en hoe worden de nog niet uitbetaalde certificaten verrekend?

Gewijzigde situatie

Tot pakweg een jaar geleden, dus vóór de recente prijsstijgingen, luidde het advies meestal: laat uw oude zonnepaneleninstallatie gewoon liggen. Zo bespaart u uzelf de beslommeringen van de verhuizing. Bovendien is uw oude woning meer waard mét zonnepanelen. De meerprijs die u daarvoor krijgt, kunt u gebruiken om een moderne, efficiëntere installatie te laten plaatsen, die is aangepast aan uw nieuwe woonst. Mogelijk komt u zelfs in aanmerking voor een tegemoetkoming.

De energiecrisis heeft de situatie echter flink gewijzigd. De vraag naar zonnepanelen is groter dan ooit, net nu bepaalde onderdelen schaars zijn. Daardoor liggen de prijzen van nieuwe zonnepaneleninstallaties gemiddeld 15 procent hoger dan een jaar geleden, stelt de belangenvereniging BeProsumer. Bovendien lopen de wachttijden op tot acht maanden. Dat betekent dat u mogelijk pas in de lente van 2023 zult kunnen genieten van uw nieuwe zonnepanelen.

“Kortom: u moet alle financiële elementen tegen elkaar afwegen, om de juiste keuze te maken”, besluit Gert Geraerts. “Laat u bij voorkeur begeleiden door iemand met kennis van zaken.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content