Moet je betalen voor de muur van je buur?

© iStock

Maak je bij een halfopen of gesloten bouw van een woning gebruik van de bestaande muur van je buur, dan moet je daar een vergoeding voor betalen.

Wanneer je als tweede bouwt bij een halfopen of gesloten bebouwing, staan er al muren die je buren hebben opgericht. In de regel kan je buur je niet verplichten om die muur te gebruiken voor je bouw en deze wat men noemt ‘gemeen’ te maken. Je zou dus in principe even goed een tweede muur kunnen bouwen naast diegene die je buur al zette.

Overleg met de architect

Vooraleer je beslist om de muur van je buur te gebruiken, overleg je best met je architect of je er goed aan doet deze muur over te nemen. Je architect kan je daarbij adviseren in welke staat de muur is en welke de gevolgen zijn voor de akoestiek van het al dan niet bouwen van een nieuwe muur.

Moet je betalen voor de muur van je buur?

Door een nieuwe muur te bouwen kan je mogelijk een aantal nuttige centimeters verliezen voor de bouw van je woning. Bovendien is het dikwijls goedkoper de muur van je buur over te nemen dan er een nieuwe te bouwen.

Hoeveel moet je betalen?

Neem je de muur over, dan moet je je buur de helft van de waarde van de muur (met inbegrip van de funderingskosten en grondwerken die er voor nodig zijn) betalen op het moment van de overname. Staat de muur volledig op het erf van je buur, dan moet je hem tevens de helft van de grondwaarde betalen.

Om deze waarde te bepalen, kan je een beroep doen op de diensten van een architect of van een landmeter. Geraak je niet tot een akkoord met je buur over de waarde, dan is het de rechtbank die de knoop doorhakt.

Schriftelijke overeenkomst

Neem je de muur over, dan maak je daarvoor een schriftelijke overeenkomst op met je buur. Bovendien moet je die laten registreren.

Zorg er tevens voor dat de overeenkomst wordt overgeschreven op het hypotheekkantoor zodat ze kan ingeroepen worden tegen ‘derden’, meer bepaald alle andere partijen dan jezelf en je buur.

Herstellingen en onderhoud

De kosten voor onderhoud en herstelling van een gemene muur moeten in beginsel door elk van de beide buren worden betaald op basis van hun aandeel in de muur.

Moet je betalen voor de muur van je buur?

Meestal neemt elk van de buren de helft van deze kosten op zich. Is de herstelling evenwel vereist door een fout van de andere buur, dan moet deze alleen voor de kosten opdraaien.

Gaat het om werken die alleen in het belang zijn van je buur en waar je zelf geen enkel nut van hebt, dan moet je ook niet bijdragen in de kosten daarvan.

Vooraleer je herstellingen laat doen aan een gemene muur, vraag je best het akkoord van je buurman. Weigert je buur, dan richt je je best tot de vrederechter. Heb je wel een akkoord, zet dat dan ook op papier, om nadien discussies te vermijden. (JS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content