Meer gezinnen hebben moeite om energiefactuur te betalen

GAS De aardgasfactuur van een Belgisch gezin met één kind zal dit jaar 159 euro lager liggen dan twee jaar geleden. © © Tetra Images/Corbis

Het aantal gezinnen in Vlaanderen met een of andere vorm van problemen om de elektriciteits- of gasfactuur te betalen, is vorig jaar gestegen. Dat blijkt uit het Sociaal Rapport 2016 van de Vlaamse energieregulator Vreg.

Alle verschillende parameters die kunnen wijzen op betalingsproblemen op de commerciële markt namen vorig jaar toe, in tegenstelling tot de voorgaande jaren. “Iets meer huishoudelijke afnemers” kampten volgens de Vreg hier met betalingsproblemen voor gas en/of elektriciteit.

Meer gezinnen kregen bijvoorbeeld minstens één ingebrekestelling voor gas en/of elektriciteit (+4,3 procent tot 253.100). Het aantal nieuwe afbetalingsplannen nam zelfs met 25,3 procent toe tot 81.198.

En dan zijn er de gezinnen bij wie de leverancier na aanhoudende problemen, dus na ingebrekestellingen en afbetalingsplan, het contract stopgezet heeft wegens wanbetaling: +3,3 procent tot 47.233 gezinnen voor elektriciteit en +2,4 procent tot 34.501 voor aardgas. Vaak gaan de betaalproblemen voor gas en elektriciteit samen en dus gaat het vaak om dezelfde gezinnen.

Verhoging tarieven

“Enkele verhogingen van de elektriciteitsfactuur in de periode 2015-2016, onder meer door de distributienettarieven, de btw en de verhoogde bijdrage energiefonds, deden de druk op de elektriciteitskost voor de kwetsbare gezinnen toenemen”, aldus de Vreg.

Wie bij geen enkele leverancier meer terechtkan, belandt uiteindelijk bij de distributienetbeheerder. Het aantal gezinnen in dit geval steeg licht, weliswaar tot onder het niveau van 2014. Wie ook bij de distributienetbeheerder met problemen kampt, krijgt uiteindelijk een budgetmeter. Het aantal actieve budgetmeters steeg licht.

Zowel voor elektriciteit als aardgas nam het aantal klanten bij de distributienetbeheerders voor het eerst in geruime tijd toe. In totaal was 2,97 procent van de gezinnen voor elektriciteit (81.784) en 3,25 procent van de gezinnen voor aardgas (59.342) klant van de distributienetbeheerder. Ook deze cijfers mogen niet zomaar opgeteld worden, omdat gezinnen ook voor beide klant bij de netbeheerder kunnen zijn. Het gaat om een stijging met respectievelijk 2,88 en 2,11 procent.

Voorts daalde het aantal klanten bij de netbeheerders die de schulden aflosten en terugkeerden naar de commerciële markt. Meer algemeen merkt de Vreg op dat er een lichte toename is van een aantal indicatoren voor elektriciteit, maar een stabilisering van de betaalproblemen bij aardgasklanten.

Wie ook bij de distributienetbeheerder de schulden opstapelt, kan uiteindelijk bij de budgetmeter belanden. Het aantal actieve budgetmeters bleef ongeveer gelijk: 40.768 voor elektriciteit en 27.830 voor aardgas (+0,4 en +0,3 procent).

Tot slot zijn er ook de afsluitingen bij de netbeheerders. Dit stegen vorig jaar 6 procent voor elektriciteit tot 1.184 en daalden met 6 procent voor aardgas tot 1.567

Partner Content