Meer gezinnen hebben moeite met betalen van energiefactuur

© iStock

Meer mensen hadden vorig jaar moeite met het betalen van hun elektriciteits- of aardgasfactuur. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator Vreg. Er werden bijna honderdduizend afbetalingsplannen opgestart in Vlaanderen: een stijging met bijna een vijfde.

Nooit werden zoveel afbetalingsplannen opgestart als in 2017: 97.015, of een stijging met 19,48 procent. Die groei komt er na een stijging met 25 procent in 2016. Wellicht ligt de gestegen elektriciteitsfactuur van de voorbije jaren aan de basis van de toegenomen betalingsmoeilijkheden. Zo stegen de distributienettarieven de voorbije jaren en was er de verhoogde bijdrage voor het energiefonds: de zogenaamde Turteltaks, die intussen al weer fors is verminderd. Bij de Vreg gaat men er van uit dat de piek van 2017 een tijdelijk fenomeen was.

Dat mensen meer moeite hebben met het betalen van een factuur, betekent volgens de Vreg niet dat de structurele energiearmoede is toegenomen. ‘Een afbetalingsplan kan er op wijzen dat mensen een cashprobleem hebben. Dat ze een factuur krijgen die hoger was dan verwacht’, aldus Van Evercooren. Van echte energie-armoede wordt gesproken als mensen een heel traject van problemen hebben afgelegd.

Een goede indicator daarvoor is de budgetmeter. Wie wegens betalingsmoeilijkheden bij geen enkele leverancier meer terecht kan, belandt bij de distributienetbeheerder. Wie ook bij die distributienetbeheerder betalingsproblemen kent, krijgt een budgetmeter. Wat blijkt: het aantal budgetmeters voor elektriciteit en aardgas is slechts beperkt gestegen: met respectievelijk twee en één procent. Eind december waren er in Vlaanderen 41.501 actieve budgetmeters voor elektriciteit, en 28.087 voor aardgas.

Partner Content