Mag je huurders weigeren?

© Belga

Wie van plan is een woning te verhuren, wil graag een goede huurder vinden. Kun je in dat geval bepaalde kandidaat-huurders weigeren?

Je hebt altijd de mogelijkheid om huurders te weigeren, maar er zijn beperkingen. Je mag geen inbreuk plegen op de antidiscriminatie- en de privacywetgeving. Als je een kandidaat-huurder afwijst vanwege zijn afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, ras of huidskleur, maak je je schuldig aan ongeoorloofde discriminatie. De kandidaat-huurder kan een klacht indienen en een schadevergoeding eisen.

Je kunt wel huurders selecteren op basis van objectieve, niet-discriminerende criteria. Zo mag je nagaan of een kandidaat solvabel genoeg is om de huur te betalen. Je kunt hem bijvoorbeeld om een recente loonfiche of een ander bewijs van inkomsten vragen. Je kunt ook vragen de huur te betalen via een bestendige opdracht, zodat je niet elke maand opnieuw een betalingsopdracht moet sturen.

Daarnaast kun je het aantal huurders per verhuurde woongelegenheid beperken. Je kunt dat maximum opnemen in het huurcontract en verwijzen naar het aantal slaapkamers. Als het verhuurde pand bijvoorbeeld twee slaapkamers telt, is het niet geschikt voor meer dan vijf bewoners.

Ten slotte kun je de kandidaat-huurder verbieden huisdieren te houden, zeker als het gaat om een appartement. De kans dat de kandidaat-huurder daardoor last veroorzaakt bij de medebewoners is reëel.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content