Mag je als huurder een huisdier houden in een appartement?

© Foto's Peter

Huisdieren houden in een appartementsgebouw is niet altijd evident. Vaak veroorzaakt dit overlast bij de andere huurders. Wat kan en wat kan niet?

In de praktijk wordt er dikwijls beroep gedaan op het gezond verstand van de huurders. Kleine huisdieren zoals een vogel, vissen, een kat of een kleine hond, die geen of weinig hinder kunnen berokkenen aan de andere huurders, worden wel gedoogd. Voor grotere huisdieren zoals een grote hond luidt is het logisch dat je deze niet houdt in een appartement waar er onvoldoende ruimte is die deze dieren nodig hebben.

Reglement van inwendige orde

Om het juridisch toch enigszins afdwingbaar te maken, voorzien de statuten of het reglement van inwendige orde vaak dat het strikt verboden is voor huurders om huisdieren, groot en klein, te houden. Vaak staat dit verbod ook in het huurcontract zodat huurders er zich niet op kunnen beroepen dat ze het niet wisten.

Afdwingbaar?

De vraag is of een dergelijk verbod afdwingbaar is. Het antwoord vinden we in discussies die opgelost worden voor de rechtbank. Als we de rechtspraak er op nagaan, dan blijkt dat de meeste rechters vinden dat een algemeen verbod op het houden van huisdieren in een appartementsgebouw strijdig is met de recht op privéleven van de huurders. Dit sluit aan bij het gezond verstand waardoor enkel grote huisdieren die lawaai en overlast bezorgen, kunnen verboden worden.

Toch is er een recent vonnis van de vrederechter van Brugge die het algemeen verbod om huisdieren te houden in een appartement wel toepasselijk achtte. De vereniging van mede-eigenaars had in het reglement van orde bepaalt dat het verboden was om alle huisdieren te houden. De rechter besliste dat de huurders moesten rekening houden met dit verbod en dus ook geen huisdieren mogen houden en legde zelfs een dwangsom van 150 euro per dag op indien er toch huisdieren werden gehouden. Wil je als huurder dit verbod toch ongedaan maken, dan moet je de beslissing van de vereniging van mede-eigenaars aanvechten binnen de drie maanden nadat ze genomen is.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content