Lezersvraag: Kan ik mijn huurder meer kosten aanrekenen?

© Belga
Jan Roodhooft Advocaat

Ik verhuur een appartement. De huurder betaalt mij al jaren een vast bedrag voor de kosten. Met de sterke stijging van de water- en de elektriciteitsfactuur zou ik liever afrekenen op basis van het werkelijke verbruik. Kan dat?

U kunt een forfait aanrekenen aan uw huurder voor kosten zoals nutsvoorzieningen en het onderhoud van de gezamenlijke ruimtes. Het kan gebeuren dat de reële kosten na enkele jaren hoger liggen dan wat u doorrekent. Daarom is het verstandig het kostenforfait in het huurcontract te koppelen aan de schommelingen van de index van de consumentenprijzen. Een andere optie is dat u bepaalt dat het forfait elk jaar stijgt met een vast percentage.

Staat er niets over een stijging van het forfait in het huurcontract, dan kunt u het forfait niet eenzijdig verhogen. U hebt daar het akkoord van uw huurder voor nodig. Als u er niet in slaagt een akkoord te bereiken met uw huurder, kunt u naar de vrederechter stappen om de herziening van het forfait of de omzetting van het forfait naar een afrekening op basis van de werkelijke kosten te vragen. De vrederechter is niet verplicht uw eis in te willigen. Hij kan ook voorwaarden opleggen.

Vragen over al uw geldzaken zijn welkom op moneytalk@moneytalk.be. U kunt in onze mailbox ook anoniem getuigenissen achterlaten over aangename of minder aangename situaties die een weerslag hebben gehad op uw persoonlijke vermogen. De redactie zal in de mate van het mogelijke haar expertise inzetten om u te helpen of daarvoor bij specialisten te rade gaan.

Partner Content