Homans maakt regels voor sociale woning strenger

Liesbeth Homans © belga

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans past striktere regels toe voor wie aanspraak wil maken op een sociale woning.

Wie een woning voor 100 procent in eigendom heeft wordt al langer uitgesloten van de sociale huurmarkt. Voortaan geldt dat ook voor wie een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom heeft of in een vennootschap heeft ondergebracht.

“Sociale huurwoningen moeten ter beschikking gesteld worden aan zij die ze het meest nodig hebben. Net zoals de invoering van tijdelijke contracten zal deze maatregel hier mee voor zorgen”, aldus Homans. “Mensen die een woning geheel of gedeeltelijk bezitten, horen niet thuis in een sociale woning.”

De nieuwe regels gaan in op 1 maart 2017. Voor wie in een echtscheidingsprocedure zit of een woning erft komen er wel uitzonderingsmaatregelen.

Partner Content