Groen licht voor volledige betonstop

© belga

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), ook bekend als de ‘betonstop’.

De Vlaamse regering heeft al langer de ambitie om iets te doen aan de ruimtelijke verrommeling en het verlies aan open ruimte. Momenteel verdwijnt er in Vlaanderen nog 6 ha open ruimte per dag. Bedoeling is om dat tegen 2025 te halveren naar 3 ha per dag en tegen 2040 te herleiden tot 0.

Een van de hete hangijzers in het dossier was het eigendomsrecht van grondeigenaars. Wanneer die eigenaars te horen krijgen dat hun gronden in bepaalde woonreservegebieden of overstromingsgebieden toch niet meer aangesneden zullen worden (omdat ze bijvoorbeeld moeilijk bereikbaar zijn), moeten zij daarvoor een compensatie krijgen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om mensen voor 80 procent te vergoeden. Die vergoeding is in het goedgekeurde plan opgetrokken naar 100 procent.

Dat zal een pak geld kosten. De ramingen lopen van 2 tot 9 miljard euro in het uiterste scenario. “Maar niets doen was helemaal geen optie. Niets doen zou de samenleving 33 miljard euro kosten”, legt minister Schauvliege uit. “We moeten nu ingrijpen om de kostbare ruimte van onze kinderen te redden. De betonstop is uiteraard geen bouwstop: er zullen nog heel wat woningen kunnen gebouwd worden, maar wel liefst op de juiste plekken”.

Er is ook een akkoord bereikt over de bescherming van de kwetsbare zonevreemde bossen. In plaats van een uitgewerkte boskaart – die vorig jaar zoveel commotie opleverde – heeft de regering een set criteria vastgelegd voor de bescherming van de bewuste bossen. Een van de criteria is de invoering van een minimumoppervlakte om te vermijden dat ook kleine versnipperde percelen onder de regeling vallen. In de praktijk zal ad hoc gekeken worden of het gaat om een waardevol bos of niet. Als het effectief gaat om een waardevol bos, zal de eigenaar een vergoeding krijgen.

Partner Content