‘Er duiken steeds meer verdoken verbrekingsvergoedingen op in onze energiefactuur’

© © Erik Tham/Corbis

Het aanrekenen van een vergoeding bij het wisselen van energieleverancier is verboden, maar toch ziet de federale ombudsdienst Energie nu steeds meer “verdoken verbrekingsvergoedingen” opduiken. Het gaat dan om de aanrekening van de volledige vaste jaarvergoeding of abonnementskost op de slotfactuur.

Volgens de ombudsman gaat het om een “gevoelig thema”. “De wet is nochtans duidelijk: energieleveranciers mogen geen enkele vergoeding aanrekenen, maar wij zien dat het toch gebeurt op een verdoken manier.” De ombudsman hoopt dat het Consumentenakkoord terzake wordt aangepast.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) zit samen met de energieleveranciers om het Consumentenakkoord uit 2013 te evalueren, zo heeft Houtman vernomen. De ombudsdienst is niet bij deze gesprekken betrokken, maar formuleert elk jaar een reeks aanbevelingen voor de sector.

Aanbevelingen

Bij een hernieuwing tegen een hogere energieprijs zou steeds de vraag aan de klant moeten gesteld worden om voorafgaandelijk in te stemmen

Eén van die aanbevelingen is dus om de vaste vergoeding of abonnementskost op de slotfactuur pro rata de leveringsperiode aan te rekenen, en niet het volledige bedrag. Een andere aanbeveling heeft betrekking op de hernieuwing van het contract. “Bij een hernieuwing tegen een hogere energieprijs zou steeds de uitdrukkelijke vraag aan de klant moeten gesteld worden om voorafgaandelijk in te stemmen”, aldus de ombudsman.

De termijn voor het aanrekenen van (rechtzettingen van) het energieverbruik zou dan weer moeten beperkt worden tot twaalf maanden vanaf de (rechtgezette) meteropname. “Wanneer de laattijdige facturen te wijten zijn aan de distributienetbeheerder gelden er nu rechtzettingstermijnen van 2 tot 5 jaar, en wanneer de leverancier zelf verantwoordelijk is, hanteren sommigen zelfs termijnen van meer dan 5 jaar. Dat is veel te lang.”

Bij betalingsproblemen zouden in de afbetalingsplannen geen intresten of kosten mogen aangerekend worden, vindt de ombudsdienst. De invorderingskosten voor onbetaalde facturen zou maximaal 55 euro mogen bedragen. Ook de waarborgregeling zou maximaal 2 maanden voorschot mogen bedragen; automatisch terug te betalen na een periode van 12 maanden zonder wanbetaling.

Toenemend aantal klachten

Voorts merkt de ombusdienst op dat het aantal klachten met betrekking tot onze energiefactuur is toegenomen met een derde. Die heeft het afgelopen jaar 5.526 klachten ontvangen; ruim 31 procent of 1.315 meer dan het jaar voordien.

De ombudsdienst wijt de forse toename aan een aantal beleidsmaatregelen die de energiefactuur de jongste tijd gevoelig hebben doen stijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de btw-verhoging naar 21 procent, de afschaffing van de gratis elektriciteit in Vlaanderen en de Vlaamse energieheffing of ‘Turteltaks’.

Meer dan de helft (54%) van de klachten kwam dan ook uit Vlaanderen. In Brussel (8%) was er dan weer een lichte daling van het aantal klachten op jaarbasis.

Hervorming energiefactuur

Het zijn altijd dezelfen die getroffen worden. Uiteraard verzetten mensen zich daartegen

Het toenemend aantal klachten is volgens de oppositiepartij sp.a te verklaren door de “oneerlijke energiefactuur”. Parlementslid Rob Beenders verwijst naar “de forse stijging van de elektriciteitsfactuur zoals de btw-verhoging, de invoering van de Turteltaks en de afschaffing van de gratis stroom”.

“De Turteltaks, de btw-verhoging, de afschaffing van de gratis stroom… Het zijn altijd dezelfen die getroffen worden. Uiteraard verzetten mensen zich daartegen”, klinkt het

Sp.a pleit voor een hervorming van de energiefactuur waarbij “kleine, zuinige verbruikers minder betalen en grote luxeverbruikers meer”.

De partij pleit er ook voor om de btw op elektriciteit opnieuw te verlagen van 21 naar 6 procent. Voor de andere taksen moet er voor de socialisten een nultarief komen op het basisverbruik en een hoger tarief voor het “luxeverbruik”. De partij heeft daarvoor een voorstel ingediend en vraagt aan de Vlaamse regering om de energieregulator VREG een becijferd voorstel te laten maken van hoe een progressief tarief er in realiteit uit zou kunnen zien.

Overige klachten

“Eén klacht op de vijf heeft overigens betrekking op de metergegevens en de verwerking ervan”, staat in het rapport van de ombudsdienst. Ook over de duidelijkheid van de toegepaste tarieven en het facturatieproces (beide 16%) wordt er relatief veel geklaagd. Betalingsproblemen zijn goed voor een aandeel van 13,6 procent van het aantal klachten. De jongste twee jaar is er ook een stijging van het aantal geschillen over marktpraktijken, zoals de deur-aan-deurverkoop.

Bijna de helft (43%) of 1.967 klachten werden vorig jaar ontvankelijk verklaard en daarvan is ruim drie vierde (77%) afgesloten met een positief resultaat via een minnelijke schikking. Per dossier ging het gemiddeld om 224 euro aan financiële compensatie of rechtzetting – goed voor een totaalbedrag van 383.518 euro. /Para

ParaVeelal werd een klacht niet-ontvankelijk verklaard omdat de klant nog niet voldoende stappen had ondernomen om tot een oplossing te komen met het energiebedrijf zelf.

Partner Content