‘Torenhoge energieprijzen sporen Belg niet aan tot woningrenovatie’: bouwsector nuanceert

Een analyse van de milieueconoom Johan Albrecht (hoogleraar aan de UGent) wijst uit dat noch de hoge energieprijzen, noch het overheidsbeleid dat particulieren in de richting van de energietransitie wil bewegen, Belgen meer doet renoveren. Toch dienen die bevindingen wat genuanceerd, werpt de Vlaamse bouwsector op.