Elektriciteitsprijs lager door verlaagde energieheffing

Marie-Christine Marghem (MR). © Belga Image

Vanaf 1 januari 2018 geldt onder meer een verlaagde energieheffing. Energieregulator Vreg verwacht daarom lagere elektriciteitsprijzen. Het vangnetmechanisme voor de elektriciteitsprijs verdwijnt dan weer.

De Vlaamse energieheffing, die in de plaats komt van de zogenaamde Turteltaks, daalt voor een gemiddeld Vlaams gezin in 2018 tot 9 euro per jaar. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal voortaan 4 euro meer moeten betalen aan groenestroombijdrage. Daarnaast blijft er een beperkte energieheffing bestaan. Die zal niet langer 100 euro per gezin bedragen, maar 5 euro. 280.000 gezinnen met een sociaal tarief moeten geen heffing betalen.

Samen met een lichte daling van de distributienettarieven zal dit leiden tot lagere elektriciteitsprijzen, verwacht energieregulator Vreg. Het vangnetmechanisme voor de elektriciteitsprijs verdwijnt wel eind 2017.

De distributienettarieven gaan licht omlaag voor stroom, met gemiddeld 17 euro per jaar voor gezinnen, en 212 euro voor kmo’s. Voor de totale elektriciteitsfactuur gaat het daardoor om een daling.

De enige onbekende is de prijs van de grondstof elektriciteit, maar het is onwaarschijnlijk dat die kostprijs zo zal stijgen dat ze de dalingen van de andere componenten zal teniet doen Het gaat wel om gemiddelden. In de Westhoek (distributienetbeheerder Infrax West) en Limburg (Inter Energa) is er een lichte stijging van de distributienettarieven.

Zonnepanelen

De daling van de distributienettarieven heeft ook gevolgen voor eigenaars van zonnepanelen: zij zullen iets meer overhouden aan hun installaties omdat het prosumententarief daalt. Het prosumententarief is wat eigenaars van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het distributienet. Voor eigenaars met een terugdraaiende teller en met een standaardinstallatie van 4,2 kW en zonder nettoverbruik daalt het prosumententarief in 2018 gemiddeld van 436 naar 420 euro, aldus de Vreg.

Daarnaast wordt vanaf 1 januari ook het systeem van de energiescans bijgestuurd. Die aanpassing moet ervoor zorgen dat kwetsbare doelgroepen vaker van energieleverancier wisselen en eenvoudige energiebesparende ingrepen doen.

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Zo’n scan geeft informatie over welke soms eenvoudige ingrepen kunnen leiden tot een lagere energiefactuur. Voor mensen in een sociale huurwoning of een budgetmeter is zo’n scan gratis.

Vangnetmechanisme

Het vangnetmechanisme dat eind 2017 ophoudt te bestaan werd in 2012 opgestart. Bedoeling destijds was de energieprijzen voor particulieren en KMO’s niet hoger laten liggen dan de gemiddelde prijs in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Federaal energieminister Marie Christine Marghem verzekerde wel dat allerlei exotische parameters om de prijs van elektriciteit en aardgas te berekenen, verboden blijven.

Door het verdwijnen van het vangnetmechanisme zijn wel opnieuw maandelijkse indexeringen van de variabele stroom- en gascontracten toegelaten. Voorheen mocht dat maar om de drie maanden. De Creg kreeg al te horen van enkele leveranciers dat die effectief van plan zijn om maandelijkse indexeringen toe te passen.

Partner Content