Eeuwenoud beroep van hypotheekbewaarder verdwijnt

© iStock

Het beroep van hypotheekbewaarder verdwijnt. Door een nieuwe wet wordt de functie afgeschaft en gaan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hypotheekbewaarder over naar de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

Met het verdwijnen van de hypotheekbewaarder, verdwijnt een beroep dat ouder is dan België zelf. De functie van hypotheekbewaarder en de organisatie van het hypotheekstelsel werd namelijk in 1790 in onze contreien geïntroduceerd door de Franse Republikeinen.

Een hypotheekbewaarder is onder meer verantwoordelijk voor het overschrijven van bepaalde akten, de inschrijving en doorhaling van bepaalde voorrechten en hypotheken, maar ook voor het heffen en innen van de hypothecaire lonen en retributies.

De huidige functie van hypotheekbewaarder houdt op te bestaan en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden nu herverdeeld. De bevoegdheden op het vlak van fiscale en niet-fiscale ontvangsten worden bijvoorbeeld toegewezen aan de bevoegde ontvanger Rechtszekerheid.

De andere bevoegdheden die te maken hebben met het vervullen van de openbare dienst van de hypothecaire openbaarmaking worden toegewezen aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.

Het verdwijnen van de hypotheekbewaarder heeft vooral te maken met de toenemende digitalisering. Die digitalisering is niet alleen kostenbesparend maar zorgt ook voor een snellere en efficiëntere verwerking van documentatie. “Door te digitaliseren, kunnen de aktes sneller verwerkt worden en de hypothecaire getuigschriften binnen de gestelde termijnen afgeleverd worden”, luidt het.

Partner Content