Een digitaal paspoort voor uw woning: wat bent u ermee?

© Getty Images
Roel Van Espen medewerker Trends

Drie jaar geleden lanceerde de Vlaamse overheid de woningpas. Die bundelt alle nuttige informatie over uw huis of appartement op één centrale plek. Helaas kennen weinig burgers het bestaan van dat digitale paspoort.

Al sinds eind 2018 hebt u gratis toegang tot een woningpas voor al uw residentiële eigendommen in Vlaanderen. Dankzij de samenwerking met onder meer het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verzamelt die alle relevante informatie uit verschillende officiële databanken in een overzichtelijk digitaal paspoort. Alle gegevens zijn netjes onderverdeeld in afzonderlijke categorieën.

Afhankelijk van de beschikbare data toont de woningpas onder meer het bouw- en/of renovatiejaar van het pand, informatie over de indeling en de ligging, de mobiscore, die aangeeft hoe milieuvriendelijk de woning is op het vlak van mobiliteit, afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen, overheidsattesten en mogelijke premies. U vindt daarin ook informatie over eventuele bodemverontreiniging en de omgeving (bestemming volgens het gewestplan, overstromingsgevoeligheid, riolering, onroerend erfgoed, enzovoort).

Ook het energieluik is sterk vertegenwoordigd in de woningpas, met gegevens over onder andere Energieprestaties en Binnenklimaat (EPB) en het energieprestatiecertificaat (EPC). Via de ‘zonnekaart’ ziet u ook meteen hoe geschikt het dak van uw huis is voor zonnepanelen en/of een zonneboiler.

Zelf info toevoegen

Sinds enige tijd geeft de woningpas eveneens een overzicht van alle uitgevoerde energetische renovatiewerken waarvoor u sinds 2012 een premie van de netbeheerder kreeg. Daarnaast kunt u ook zelf energiebesparende inspanningen – inclusief bewijsstukken zoals facturen en foto’s – toevoegen. Zo blijft de woningpas ook up-to-date indien u die werken pas na het afleveren van een energieprestatiecertificaat liet uitvoeren.

Dat geldt ook voor de rubriek ‘attesten en documenten’: naast de door de overheid afgeleverde stukken kunt u daarin ook zelf nuttige documenten – zoals aktes, plannen, schema’s, attesten, verslagen, facturen en onderhoudsdocumenten – van de woning uploaden. Die gaan zelfs automatisch over naar de volgende eigenaar bij een eventuele overdracht.

Ook handig vinden wij de ‘woningkwaliteitswijzer’. Die geeft een inzicht in mogelijke problemen van een woning als de uwe, en vertelt u met welke ingrepen u die kunt voorkomen om zo de kwaliteit van het pand te verbeteren. Daarbij ligt de focus op onder meer materialen en technische installaties, stabiliteit, functionaliteit, (brand)veiligheid, comfort, toegankelijkheid en privacy.

Delen met anderen

Een rondvraag leert dat slechts een handvol Vlamingen het bestaan van de woningpas kent. Dat is jammer, want die kan op sleutelmomenten – zoals een verkoop, verhuur of schenking – zijn nut bewijzen. Zeker omdat u het digitale paspoort tijdelijk kunt delen met anderen. Via een beveiligde link kunt u bijvoorbeeld uw architect, uw notaris, uw makelaar en potentiële kopers of huurders toegang geven. U bepaalt zelf voor hoelang u dat doet.

Merk op dat de woningpas enkel informatie geeft over uw residentiële eigendommen in Vlaanderen. Zakelijke panden zoals winkel- of kantoorruimtes vindt u er dus niet terug. Ook uw tweede verblijf in de Ardennen valt daarbuiten.

Vergeet MyMinfin niet

Op MyMinfin, het onlineplatform van de federale overheidsdienst Financiën, vindt u in de rubriek ‘mijn woning’ een overzicht van al uw onroerende eigendommen in heel België. U kunt er de kadastrale gegevens inkijken en een uittreksel uit het kadaster aanvragen, en u vindt daar voor uw eigendommen ook alle officiële akten en geregistreerde huurcontracten terug.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content