Deze legislatuur worden 15 woningen gerenoveerd in Doel

Deze legislatuur worden al vijftien woningen gerenoveerd in het polderdorp Doel. Dat zei Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) donderdag in het parlement na een vraag van Joke Schauvliege (CD&V).

Dertien betrokken partijen en de Vlaamse regering sloten eind maart een verbond over de uitbreiding van de Antwerpse haven. De haven krijgt een extra dok, het polderdorp Doel en de woonkernen Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen en Oud Arenberg blijven behouden, en er is een engagement voor 665 hectare natuur. De betrokken organisaties staakten daarop hun juridische strijd. Woensdag sloot ook Natuurpunt zich aan als veertiende partij.

Diependaele gaf donderdag meer toelichting bij de toekomstige bewoning van het dorp. Momenteel wonen er enkele tientallen mensen. Slechts één onder hen is eigenaar van zijn woning. De anderen huren van de Maatschappij Linkerscheldeoever.

“Er zijn nog heel wat woningen die mits beperkte ingrepen op korte termijn kunnen worden bewoond”, zei de minister donderdag. “Een van de bijlagen van het verbond gaat over de aanpak van de woningen van het poldergebied. Voor 24 momenteel leegstaande panden werden of worden afspraken gemaakt. 15 van die woningen zullen worden gerenoveerd. Dit doen we nog tijdens deze regeerperiode. Ook daarvoor is in middelen voorzien. We gaan uit van een renovatiekostprijs van ongeveer 225.000 euro per woning, maar dat is natuurlijk een ruwe raming, zeker met de prijzen van vandaag.”

Of er op de braakliggende terreinen opnieuw woningen zullen komen, is nog niet beslist, gaf Diependaele aan. Dat moet worden uitgemaakt door een werkgroep met de lokale actoren onder voorzitterschap van de Vlaamse overheid.

“Ook zal binnen de werkgroep een beheerstructuur voor de woningen worden bekeken”, aldus de minister. “Zoals u weet, zijn nagenoeg alle woningen in eigendom van de overheid. Binnen de werkgroep zal worden bekeken of dat zo blijft, of er andere vormen van beheer mogelijk zijn en men een draagvlak vindt binnen deze groep.”

Partner Content