Crisis doet (ver)bouwplannen uitstellen

© reuters

De economische crisis, de strengere bouwregelgeving, de fiscale onzekerheid en de dure bouwgronden werpen een donkere schaduw over de bouwsector.

De economische crisis, de strengere bouwregelgeving, de fiscale onzekerheid en de dure bouwgronden werpen een donkere schaduw over de bouwsector. Kandidaat-bouwers en -kopers stellen hun plannen uit.

De economische crisis heeft een duidelijke impact op de bouwintenties en -mogelijkheden van de Belgen. Dat blijkt uit het tweede trendrapport over de Belgische woningmarkt van het bouwbedrijf Woningen Blavier. De studie werd uitgevoerd in september 2012. Het onafhankelijk studiebureau iVox peilde bij 500 Belgen met plannen om te bouwen, verbouwen of een woning te kopen.

70 procent van de deelnemers aan de enquête heeft minder vertrouwen in de toekomst dan vorig jaar. En bijna 2 op 3 (63 procent) is ongerust over de gevolgen van de crisis voor zijn bouwproject. Die onrust vertaalt zich in het uitstellen (31 procent) of het spreiden van de bouwwerken over een langere periode (47 procent). 4 procent zegt het project te annuleren. Het percentage bouwers dat hun project (gedeeltelijk) uitstelt ligt gemiddeld 10 procent hoger dan vorig jaar.

“De impact van de economische crisis op de bouw- of verbouwplannen van de Belgen vormt een grote bedreiging voor de bouwsector”, concludeert Louis Amory, gedelegeerd bestuurder van Woningen Blavier. “Alleen al de 4 procent respondenten die hun project annuleren, vertegenwoordigt ruwweg 1600 jobs en een omzet van 160 miljoen euro voor de bouwsector die in het gedrang komt. En dan brengen we andere gevolgen door gedeeltelijk uitstellen of het spreiden over een langere periode nog niet in rekening.”

Betaalbaarheid onder druk Bij woningen Blavier maakt men zich ook ongerust over de betaalbaarheid op onze woningmarkt. 70 procent van de geënquêteerden die een woning of appartement wil kopen en 60% van de geënquêteerden die wil bouwen heeft een budget van minder dan 250.000 euro (exclusief kost van bouwgrond). “Gezien de hoge bouwgrondprijzen en de aanzienlijke investeringen die wettelijk verplicht worden op gebied van energie-efficiëntie, lijkt het maximum potentieel van de Belgen om een eigen woning aan te schaffen wel bereikt”, aldus Louis Amory.

Om wonen betaalbaar te houden vraagt 3 op 4 van de ondervraagden nieuwe maatregelen. Net nu de overheid een verhoging van het algemeen btw-tarief bespreekt, vraagt 58% van de ondervraagden een verlaging van de btw naar 6 procent. 42 procent vraagt meer premies voor energiezuinig bouwen of verbouwen. En 1 op 3 pleit voor sociale tarieven voor een hypothecaire lening.

Uit de studie blijkt ook dat naast de hogere energieprijzen (76 procent) en de hoge belastingdruk (74 procent), het wegvallen van fiscale en andere premies voor bouwen en verbouwen (72 procent de ondervraagden het meest verontrust. De strenge regelgeving inzake energie-efficiëntie kan wel stilaan rekenen op meer goodwill bij bouwers en verbouwers.

Investeren in doorgedreven vormen van energieprestatie, zoals passiefbouw, kan echter nog niet op veel bijval rekenen. Zo is slechts 12 procent van de respondenten bereid om te investeren in energie-opwekkende technieken waaronder warmtepompen en zonnepanelen. Dit terwijl de recente wetgeving verplicht om tegen 2014 alle nieuwbouwprojecten van energie-opwekkende technieken te voorzien.

Bouwgrondprijs op hoogtepunt De meeste respondenten vinden dat de prijzen voor bouwgronden erg hoog zijn. Het aandeel van de grond in het totaalbudget voor een woning is de voorbije 10 à 20 jaar inderdaad drastisch gestegen. Maar Frank Vastmans, woningmarkteconoom aan de KU Leuven, verwacht dat de grondprijzen zullen stabiliseren.

“Grondprijzen zijn sterk kunnen stijgen omdat de woningprijzen – voornamelijk dankzij dalende intrestvoeten – sterker dan de constructiekosten zijn gestegen. De meerprijs die huishoudens dankzij de lagere intrestvoeten voor een nieuwbouwwoning kunnen bieden, wordt in het geval van een nog te bouwen woning volledig vertaald in de grondprijs. Maar de intrestvoeten gaan waarschijnlijk niet verder dalen terwijl de constructiekosten wel zullen stijgen als gevolg van de hogere kwaliteitseisen”, aldus Frank Vastmans. (LV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content