Consument kan kosten omschakeling naar rijk aardgas tot minimum beperken

© Thinkstock

De consument kan de factuur voor de omschakeling van arm naar rijk gas tot een minimum herleiden, als hij het nazicht van de toestellen laat samenvallen met de verplichte controle van de verwarmingsketel. Die boodschap is maandag meegegeven op de officiële aftrap van de informatiecampagne voor de gasomschakeling.

Nederland draait in 2030 de gaskraan naar ons land dicht. Dat gas uit Nederland is laagcalorisch of ‘arm’ gas. Er zijn vandaag zowat 1,6 miljoen aardgasklanten in ons land die dat arm gas gebruiken, goed voor een derde van al ons aardgasverbruik. Het gaat om gasverbruikers in onder meer Brussel, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, Limburg, Luik, Henegouwen en Namen, waarvan er zowat een miljoen in Vlaanderen wonen, een half miljoen in Brussel en de rest in Wallonië.

Al die consumenten zullen moeten overschakelen naar hoogcalorisch of ‘rijk’ gas. Om hen daarover te informeren en voor te bereiden is maandag de informatiecampagne ‘gas verandert’ van start gegaan. Op een website (www.gasverandert.be) is alle informatie beschikbaar. Iedereen kan er zijn postcode ingeven om na te gaan of zijn gemeente zal omschakelen.

Er zullen tussen 2018 en 2029 jaarlijks in de zomerperiode consumenten worden overgeschakeld naar rijk gas. Daarvoor is een kalender opgesteld. De consumenten zullen tijdig worden geïnformeerd. De gebruikers worden daarbij gevraagd om al hun gastoestellen (verwarmingsketels, boilers, fornuizen … ) te laten nakijken door een bevoegd technicus.

Die omschakeling heeft natuurlijk een kost. De consument moet zijn toestellen laten nakijken. De kostprijs kan gaan van 0 euro tot naar schatting 150 euro voor één à drie huishoudelijke toestellen. “Als de consument het nazicht van de gastoestellen laat samenvallen met de verplichte controle van de ketel, kan de factuur tot een minimum worden herleid”, aldus Bérénice Crabs, secretaris-generaal van Synergrid, de federatie van netbeheerders.

Partner Content