Belgen bouwen massaal appartementen

© iStock

Cijfers van de federale overheidsdienst Economie leren dat er vorig jaar 30.711 bouwvergunningen zijn uitgereikt voor appartementen. Dat zijn er 8 procent meer dan in 2015.

Er zijn vorig jaar vergunningen uitgereikt voor de bouw van 50.163 woningen (eengezinswoningen en flats). Dat is 8 procent meer dan in 2015, zo blijkt vrijdag uit cijfers van de FOD Economie.

Het aantal vergunningen voor eengezinswoningen bleef ongeveer gelijk (19.452 in 2016, tegen 19.143 in 2015). Maar het aantal vergunningen voor appartementen nam met ruim 13 procent toe, tot 30.711. Dat heeft tot gevolg dat de gemiddelde bewoonbare oppervlakte per vergunde woning daalde, van 98 naar 93 vierkante meter. Voornamelijk in Vlaanderen doen de appartementen het goed. Cijfers van Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) leren dat er in Vlaanderen 30 procent meer bouwvergunningen voor een appartement zijn aangevraagd in vergelijking met vorig jaar. In Wallonië nam het aantal appartementen net af.

Volgens de de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zijn appartementen in Vlaanderen meer in trek wegens de hoge bevolkingsdichtheid. .”Maar ook wegens een ruimtelijk beleid dat verdere bebouwing in het buitengebied tegengaat, en steeds meer aanzet tot verdichting in en nabij stads- en dorpskernen”, klinkt het in De Standaard.

Het is de tweede keer in zes jaar dat het aantal bouwvergunningen hoger lag dan 50.000. In 2014 ging het om bijna 55.000 vergunningen. Het laagste aantal in die periode was iets meer dan 44.000, in 2011.

Het aantal vergunningen voor woningrenovaties daalde met 7 procent tot 26.233. In 2015 piekte dat aantal op 28.178, wat het hoogste niveau was sinds 2010.

Toenemend aantal vergunningen in stroomgebied

Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen) merkt in een interview met Het Laatste Nieuws op dat er drie keer zoveel bouwvergunningen zijn afgeleverd voor huizen in overstromingsgebied. Vorig jaar reikten Vlaamse gemeenten en provincies 26 bouwvergunningen uit in hoogrisicogebied. Dat leren cijfers die Pira opvroeg bij bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V).

Binnenkort wordt het hoe dan ook moeilijker om een woning te bouwen in zo’n gebied. De Vlaamse regering heeft twee weken geleden een bouwverbod in overstromingsgebieden principieel goedgekeurd. Een kaart moet nu duidelijkheid scheppen in welke gebieden het verbod geldt. Die moet de komende maanden opgemaakt worden door minister Schauvliege.

“Het bouwverbod is een stap in de goede richting”, zegt Pira in de krant, “alleen vrees ik dat projectontwikkelaars druk zullen zetten op gemeenten om toch nog snel, snel een vergunning te krijgen. Je ziet aan de cijfers van de voorbije jaren dat ze maar wat graag extra land aansnijden.” Ze pleit daarom voor een onmiddellijke bouwstop in alle overstromingsgebieden in Vlaanderen. Volgens Schauvlieghe zal het nieuwe bouwverbod er snel komen.

Partner Content