Asbest in de woning: Hier moet je op letten als je je woning wilt verkopen

© iStock

Wie binnenkort een woning verkoopt, zal verplicht een asbestinventaris moeten laten opmaken. En wat als je asbest wilt verwijderen?

De asbestinventaris wordt opgenomen in het eengemaakte Vlaamse woningattest, de woningpas. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil heel binnenkort een eerste versie van die woningpas lanceren. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

Verkopers van vastgoed zijn al langer verplicht om een hele reeks attesten aan de verkoopsakte toe te voegen. Al die attesten worden weldra echter gebundeld in de woningpas, een digitale toepassing waar meteen alle beschikbare gegevens zichtbaar moeten zijn. In die woningpas zal ook een inventaris van de aanwezige hoeveelheid asbest in de woning verplicht worden.

De opmaak van zo’n inventaris door een erkend bedrijf kost tussen de 250 en 500 euro, kosten die wellicht zullen worden doorgerekend in de verkoopprijs van de woning. De maatregel kadert in het plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken. Indien er niets gebeurt, zou dat pas mogelijk zijn tegen 2070.

Gevaar van asbest

Sinds 1998 is het in ons land verboden asbest en asbesthoudende producten te produceren. Al betekent dat niet dat asbest definitief tot het verleden behoort. Cijfers van Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (Ovam) leren dat er nog 3,7 miljoen ton asbest in omloop is. Ongeveer een vierde daarvan, zo’n 910.000 kilo, schuilt in de woningen van particulieren.

Moeten wij ons meteen zorgen maken? Zolang de zaken waarin asbest is verwerkt (zoals bloembakken en vensterbanken) in goede staat zijn, moeten de inwoners zich geen zorgen maken. Het is pas wanneer die in slechte staat zijn, of bij verwijdering dat er een alarmbel moet afgaan. In dergelijke gevallen komen er asbestvezels vrij die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Blootstelling daaraan kan leiden tot dodelijke longziektes en longkanker.

Wat als je asbest wilt verwijderen?

Wie alsnog (beschadigde) asbest vindt in zijn huis en dat wil verwijderen, doet het best een beroep op professionele hulp. Zonder expertise of professioneel materiaal is de kans immers reëel dat een grote hoeveelheid asbestvezels in de omgevingslucht terechtkomen. Aannemers en dakwerkers hebben doorgaans een gepaste opleiding genoten om dergelijke materie te verwijderen. Op deze site vindt u een lijst van erkende asbestverwijderaars.

Asbest dat gemakkelijk te verwijderen valt, kan je zelf verwijderen al is het aangeraden de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Het is onder meer aangeraden om de werkzaamheden goed vochtig te houden zodat er geen asbestvezels vrijkomen. Daarnaast raden experts het gebruik van traagdraaiende gereedschap of handwerktuigen aan.

Sinds 2008 zijn containerparken verplicht (een beperkte hoeveelheid) asbest (in goede staat) te aanvaarden. Die beperking kan afhankelijk zijn van gemeente tot gemeente. Zij moeten daarbij rekening houden de milieuregels en met wetgeving rond arbeidswelzijn.Wie daar meer informatie over wil inwinnen kan terecht bij de dienst milieu. De containerparken hebben bovendien een afzonderlijke container voor asbest.

Asbest kan ook worden afgevoerd naar een daarvoor vergunde stortplaats waar het verpakt wordt. Op de site van OVAM vind je een lijst van dergelijke stortplaatsen. Voor asbest die moeilijk te verwijderen valt zal de erkende verwijderaar afvoeren naar een erkende overbrenger.

Meer informatie over asbest vind je in deze brochure van de Vlaamse overheid.

Partner Content